Enskilt avlopp

I vissa delar av Kungälvs kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt ska du ansöka om ett nytt avlopp.

Allt vatten ska renas

Förorenat vatten - spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Enskild avloppsanläggning

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning behöver du söka tillstånd.

Slamtömning

Tömning av enskilt avlopp, beställning av extra tömning, akut slamtömning.

Torra toalettlösningar

Det finns även torra toaletter, till exempel mulltoalett och eltoalett.