Förenklad delgivning

Kommunens Miljöenhet använder sig av förenklad delgivning. Syftet med delgivningen är att säkerställa att en person eller ett företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot.

Så här fungerar förenklad delgivning

  • Du får ett brev eller ett e-postmeddelande som innehåller den handling som ska delges dig.
  • Du får ytterligare ett brev eller e-postmeddelande som är ett kontrollmeddelande som bekräftar att förvaltningen har skickat handlingen.
  • Kontrollmeddelandet skickas tidigast första arbetsdagen efter det första brevet/e-postmeddelandet.
  • Har du bara fått kontrollmeddelandet, men inte själva beslutet, kontakta Miljöenheten omgående.
  • För att komma i kontakt med Miljöenheten, ring eller maila kommunens kundcenter.
  • Brev och e-post som ska delges dig skickas till senast kända adress. Det kan exempelvis vara en e-postadress som du har uppgett.
  • Om ett brev/e-postmeddelande kommer i retur till Miljöenheten skickas istället ett brev till din folkbokföringsadress eller din företagsadress, om denna är en annan än tidigare angiven adress.

 

När du fått del av handlingen

Du har normalt fått ta del av handlingen efter att två veckor har gått från dagen då Miljöenheten skickade sitt första brev. Miljöenheten kan även delge handlingar på annat sätt, vilket kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller skriva under på att du har blivit delgiven.

  Sidan uppdaterades: