Dricksvattenbrunn

Fastigheter som ligger utmed kusten, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse behöver göra en anmälan/ansökan

Sök tillstånd för ny brunn

Om du ska anlägga en ny brunn (och bor i ett område där ansökan krävs) ska du fylla i och skicka in en ansökan.

Anmälan/ansökan om anläggande av brunn (pdf, nytt fönster).


Anmäl befintlig brunn

Om du har en befintlig brunn som anlagts från före år 2000 men inte anmält den behöver du fylla i och skicka in en anmälan (om du bor i ett område där anmälan krävs).

Anmälan om befintlig brunn (pdf, nytt fönster).


Områden som kräver anmälan/ansökan

Fastigheter som ligger utmed kusten, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse behöver göra en anmälan/ansökan.

Ansökan krävs för:

  • alla områden som ligger till väster
  • detaljplanlagda områden i öster
  • områden med samlad bebyggelse i öster

Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du behöver hjälp med att ta reda på om du behöver ansöka om att få anlägga en ny brunn, eller anmäla befintlig brunn.

  Sidan uppdaterades: