Ansök och anmäl dricksvattenbrunn

På den här sidan kan du blanda annat läsa om i vilka områden i kommunen som du behöver anmäla och begära tillstånd för att få anlägga en dricksvattenbrunn.

Fastigheter som ligger utmed kusten, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse behöver göra en anmälan/ansökan om att få anlägga en brunn. Fyll i blanketten här om anmälan/ansökan om anläggande av brunn (pdf)


Ansökan behövs för:

  • Alla områden inom det rödmarkeringen i kartan nedan.
  • Detaljplanelagda områden öster om det markerade området.
  • Områden med samlad bebyggelse öster om det markerade området.

 

Anmäl en gammal brunn till kommunen

Om du har en brunn som anlagts före 2000 men inte anmält den till kommunen behöver du fylla i och skicka in en anmälan. Anmälan om befintlig brunn (pdf) 

 

Skydda din brunn genom att lägga till den i det nationella Brunnsarkivet

Det nationella Brunnsarkivet drivs av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). De allra flesta brunnar som borrats av professionella brunnsborrare finns redan med i registret då det finns ett lagkrav för det men det går också att uppdatera informationen i Brunnsarkivet. Länkar och mer information om Brunnsarkivet finns här.

 

  Sidan uppdaterades: