Egen brunn

Sköt om din brunn regelbundet! Annars kan du få in föroreningar och då går vattnet inte att använda. Det är oftast svårt och dyrt att åtgärda föroreningar och ibland helt omöjligt. Se därför till att förhindra dem.

Kontrollera och underhåll brunnen en gång om året, helst på våren.

Grävd brunn

 • Länspumpa brunnen.
 • Borsta och spola rent brunnsväggen.
 • Ta bort det översta lagret av bottensanden, fyll på ren filtersand om det behövs.
 • Kontrollera att bottenventilen fungerar.
 • Länspumpa brunnen ett par gånger efter att den har fyllts med vatten.
 • Kontrollera och rengör brunnens överbyggnad, se till att djur inte kan komma in i brunnen.
 • Kontrollera att ventilationshålet inte är tilltäppt.
 • Kontrollera området runt brunnen, ta bort allt som kan förorena vattnet.


Både grävd och borrad brunn

• Borsta och spola rent hydroforen (tryckvattenbehållaren) från bottenavlagringar.
• Rengör pump och elmotor.
• Kontrollera att elmotorns luftintag inte är igentäppt av till exempel damm som kan hindra att motorn kyls ner.

Efter att du rengjort din anläggning och brunnen åter har fyllts med vatten är det bra om du lämnar in ett vattenprov för bakteriologisk och fysikalisk-kemisk undersökning. Om du väljer en enklare analys bör den åtminstone innehålla en kontroll av kväveföreningar och bakteriehalt.


Brunnsvattenprov

Det finns flera ackrediterade företag dit du som privatperson kan vända dig för analys av ditt dricksvatten. 

Från sista oktober 2019 upphör möjligheten att lämna brunnsvattenprov i stadshuset. Fram till dess kan de som redan köpt sitt provtagningskitt via Euforins lämna in sina prov på tisdagar innan kl. 12 på dagen.

 

Desinfektion av brunn

 • Du kan desinficera mindre enskilda brunnar med medel som du använder för rengöring av ditt hem, till exempel Klorin.
 • Blanda 2,5 deciliter Klorin per 100 liter vatten. Uträkning av volymen: radien i kvadrat x 3,14 x vattendjupet. Doseringen bör motsvara 1 del Klorin till 400 delar vatten. Normalbrunnen (diameter 115 millimeter) har volymen 10 liter/meter vattenpelare.
 • Fyll upp ledningarna fram till husets alla kranar och låt stå i ett dygn.
 • Starta kranarna och låt vattnet rinna tills du känner på lukt och smak att det är klorfritt. Även om vattnet smakar och luktar lite klor en kort tid efter kloreringen är det fullständigt ofarligt att dricka.

Desinficera nya brunnar vid behov och desinficera alltid rengjorda och reparerade brunnar efter att arbetet är slutfört.

Mer information om egen brunn finns på Livsmedelsverkets hemsida (extern länk).

  Sidan uppdaterades: