Skötselråd för egen brunn

På den här sidan har vi samlat information om hur du bäst tar hand om din egen brunn och hur du kan agera om den sinar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattentillgång och kvalitet. Då står du bättre rustad inför en torr period.

Provtagning av vattnet

Det finns flera ackrediterade företag dit du som privatperson kan vända dig för analys av ditt dricksvatten. Provtagning bör ske regelbundet och gärna vid samma tid varje år för att få jämförbara reslutat.

Underhålla en grävd brunn

  • Länspumpa brunnen
  • Borsta och spola rent brunnsväggen
  • Ta bort det översta lagret av bottensanden, fyll på ren filtersand om det behövs
  • Kontrollera att bottenventilen fungerar
  • Länspumpa brunnen ett par gånger efter att den har fyllts med vatten
  • Kontrollera och rengör brunnens överbyggnad, se till att djur inte kan komma in i brunnen
  • Kontrollera att ventilationshålet inte är tilltäppt
  • Kontrollera området runt brunnen, ta bort allt som kan förorena vattnet

 

Följande gäller både grävd och borrad brunn

• Borsta och spola rent hydroforen (tryckvattenbehållaren) från bottenavlagringar
• Rengör pump och elmotor
• Kontrollera att elmotorns luftintag inte är igentäppt av till exempel damm som kan hindra att motorn kyls ner

Efter att du rengjort din anläggning och brunnen åter har fyllts med vatten är det bra om du lämnar in ett vattenprov för bakteriologisk och fysikalisk-kemisk undersökning. Om du väljer en enklare analys bör den åtminstone innehålla en kontroll av kväveföreningar och bakteriehalt. 

 

Mer information från myndigheter

För dig som vill läsa mer om egen brunn så vill vi tipsa om Livsmedelsverket. Klicka på den här länken och skriv "egen brunn" i sökrutan på livsmedelsverkets hemsida. Där finns bra genomgångar och också en rad broschyrer på området.

  Sidan uppdaterades: