Skydda din brunn

Här kan du läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap. Exempelvis om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida VA-utbyggnader. 

Enkelt formulär med GPS funktion

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller läsplatta med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.
Klicka här för att registrera din brunn (Extern länk) hos SGU, Sveriges geologiska undersökning. 

Om du bor i, eller har en fastighet med brunn i Kungälvs kommun och har frågor om det här så kontakta:
Maria Hübinette, kvalitets- och miljösamordnare på Kungälvs kommun (e-post)

Surfa runt i Brunnsarkivets kartfunktion (extern länk) och kolla om din brunn är med. Om den är det kan du ha ytterligare information att fylla på med.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida. (extern länk)

  Sidan uppdaterades: