Ledningsunderhåll

På den här sidan kan du läsa om hur vi tar hand om vårt gemensamma vatten- och avloppssystem.

Kungälvs kommun har flera hundra kilometer avloppsledningar. En del av ledningarna är gamla och i behov av underhåll. Regnvatten som letar sig in i avloppsledningarna överbelastar våra avloppsreningsverk som tvingas släppa ut orenat vatten när det regnar mycket. Så kallad bräddning. Det vill vi undvika så mycket det bara går och därför arbetar kommunen hela tiden med att hitta ledningar som behöver renoveras. Det gör vi bland annat genom att mäta vattenmängden i ledningarna i ett område och jämföra med mängden i samband med regn. Om du har stuprör kopplade till avloppsledningen på din fastighet ska det åtgärdas. Läs mer om det här.

Två sätt att renovera avlopp

Det finns två huvudspår att välja mellan när man ska renovera gamla ledningar. Antingen gräver vi upp ledningen och lägger en helt ny eller så förstärker man ledningen som ligger i marken från insidan. Så kallad relining.

Förstärka röret på plats

Relining innebär att ledningen rengörs och får ny yta på insidan. Med hjälp av vajrar, slangar och vattentryck förs en strumpa indränkt i flytande plast in i avloppsledningen som ska renoveras. Strumpan trycks ut mot insidan av det skadade avloppsröret genom att pumpa in vatten med högt tryck. Den flytande plasten härdas sen genom att man låter varmt vatten cirkulera genom röret. 

Filmen överst på sidan visar relining i Diseröd genomförd vintern 2018. Där förstärker man den så kallade servisledningen som går mellan huvudledningen ute i gatan och fram till tomtgränsen. Den renoverade ledningen får en något mindre diameter men det vägs upp av att insidan är helt ljämn vilket ökar hastigheten på avloppsvattnet genom ledningen.

  Sidan uppdaterades: