Vanliga frågor och svar från VA-föreningar utanför verksamhetsområde

På den här sidan listar vi vanliga frågor och svar gällande förändringar i den fasta avgift som kommunen tar ut från VA-föreningar utanför kommunalt verksamhetsområde*. Urvalet av frågor är i första hand gjort för att passa föreningarnas företrädare.

publicerad 2020-01-13 uppdaterad 2020-01-28

Vilka VA-föreningar berörs?

Alla VA-föreningar som är kopplade till kommunalt VA utanför kommunalt verksamhetsområde* berörs.

Vad kommer det betyda för medlemmarna i vår förening?

Generellt kan man räkna med en höjning av den fasta avgiften på omkring 500 kronor per fastighet och månad. Det är en kostnad som de absolut flesta kommunalt VA-anslutna redan betalar.

Berörs VA-föreningar som ligger inom ett kommunalt verksamhetsområde?

Nej, det beror på att VA-föreningar inom ett verksamhetsområde omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (LAV). VA-föreningar utanför verksamhetsområde omfattas alltså inte av LAV.

Vår förening betalar redan en fast avgift till kommunen idag. Kommer vi fortsätta med det och dessutom få ytterligare en avgift?

Nej den fasta avgiften som beslutades den 7 november 2019 ersätter den tidigare fasta avgiften. Kommunen tar ut den nya fasta avgiften baserat på hur många fastigheter som finns i VA-föreningen. 


Varför ska medlemmar i en VA förening betala för drift och underhåll två gånger?

Medlemmar i en VA förening betalar inte två gånger för samma sak. Om er förening tar ut en avgift för drift och underhåll så går dom pengarna bara till driften av föreningens eget nät. Dessa kostnader är beroende av bland annat den tekniska lösning som föreningen valt och hur föreningen valt att fördela kostnaderna inom föreningen via andeltal. De vanligaste lösningarna är solidarisk fördelning där alla betalar lika mycket eller en variant där man betalar beroende på hur lång ledning man har i föreningen. 

Den fasta avgift som kommunen tar ut går till drift och underhåll av hela VA systemet utanför er VA-förening. Från vattenverken via överföringsledningar och fram till er VA-förenings inkopplingspunkt samt avlopp åt motsatt håll till reningsverken. Se den röda punkten illustration 1.

Vad händer framöver? (frågan ställd 2020-01-13)

Kommunen samlar in information från alla VA-föreningar utanför verksamhetsområde. Detta sammanställs sen som en grund för hur vi går vidare med processen. Vi planerar också att träffa företrädare för alla föreningar. Just nu har vi inte alla svar men vi kommer att uppdatera informationssida för VA-föreningar utanför verksamhetsområde så fort vi har mer att berätta om hur processen ska gå vidare. Glöm inte att lämna din e-postadess i den blå rutan på informationssidan som du når här.  

Kommer ni debitera VA-föreningar utanför verksamhetsområde den nya avgiften trots att dialogen nu har inletts?

Beslutet den 7 november 2019 i kommunfullmäktige gäller från årsskiftet och har vunnit laga kraft. Då det varit ont om tid kommer vi inte hinna till faktureringen i februari men vår intention är att ta betalt från och med årsskiftet 2019/2020.

VA-taxan 2020 är överklagad av flera VA-föreningar. Betyder det att taxehöjningen från årsskiftet dröjer? 

Nej. Det finns inget beslut om inhibition (fördröjning av beslutet) som i så fall skulle krävas. 

Var kan jag läsa mer om VA taxan?

Det kan du göra här. Det är den fasta delen av brukningsavgiften som kommunen nu kommer ta ut från varje fastighet i VA-föreningar utanför kommunalt verksamhetsområde. Fram till årsskiftet betalade VA föreningar utanför verksamhetsområde bara en fast avgift per förening. 

Varför lägger ni inte ut hela brevet till VA föreningarna på hemsidan?

Det gör vi för att undvika risken för missförstånd om vem som ska lämna in information till kommunen i nuläget. Processen omfattar cirka 200 föreningar och företrädare för föreningarna har fått brevet som också innehåller kontaktuppgifter till sakkunniga. Vi vill be er att samordna er i föreningen så att endast en person kontaktar kommunen och för föreningens talan. Då kan den här processen bli så effektiv som möjligt.

När ska informationen om vår VA-förening vara inskickad?

Vi har den den 28 januari beslutat att förlänga tidsfristen för när informationen ska vara inskickad med en vecka. Den 7 februari är det som gäller. Tänk på att vi bara vill ha ett inskickat formulär per förening så samordna er i föreningen så att bara en person fyller i uppgifterna och kontaktar kommunen med eventuella frågor. 

*kommunalt verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med VA-tjänster till alla fastigheter, enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

  Sidan uppdaterades: