Ödsmål – Solberga

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Ödsmål och Solberga.

Projektering/utredning: maj 2019 - februari 2021
Byggtid:
juni 2021 - november 2022
Status:
Projektering under slutförande
Projektör:
WSP
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till juli- oktober 2021.
Projektledare:
Mikael Fischer, mikael.fischer@kungalv.se

2021-08-25

Ny sida för att fortsätta följa utbyggnaden

Som vi aviserade i februari i år så slås det här projektet i hop med Vävra — Ödsmål och den här sidan tas bort vid årsskiftet. Du som vill fortsätta följa VA-utbyggnaden mellan Vävra, Ödsmål och Solberga ska följa den här länken och skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".    


2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.

 

2021-02-24

Sträckan slås ihop med Vävra-Ödsmål

Sträckorna Vävra-Ödsmål och Ödsmål-Solberga slås ihop till en sträcka. Detta medför mindre justeringar i projekteringen. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under 2022.

2020-02-26

Uppdatering

Ledningsrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är färdigställd. Byggnationen kan påbörjas när byggnationen av sträckan Vävra – Ödsmål är så långt gången att det finns vatten i ledningarna i Ödsmål.

 

Om projektsidan

Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: