Tega – Harestad

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Tega - Harestad.

Projektering/utredning: 2023 (Utredning)
Byggtid: 
Status: Pågående
Konsult: Systra AB 
Entreprenör:
Projektledare: Tobias Ednér

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 
2020-12-11

Ny projektledare och ungefärlig sträckning publicerad

Från och med den 18 december tar Tobias Edner över som projektledare för detta projekt. Sidan är uppdaterad med en ungefärlig, planerad sträckning som du kan se i kartan på denna sida. Eftersom den ungefärliga sträckningen går utöver "Östra Harestad" har vi valt att ändra namn på denna sida. 

Planering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Projektbeskrivning

Uppdraget för projektet är att ta fram förslag på sträckning för kommande ledningsdragning mellan Tega och Harestadsområdet för att kunna lösa den nuvarande VA-situationen. Förstudien är översiktlig och blir mer specifk över tid. Observera att sträckningen i kartan är ungefärlig. 

VA enheten gör en behovsbedömning av utyggnad av kommunalt VA. För att kunna bedöma vilka områden som har behov att ansluta sig görs en utvärdering enligt § 6 LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) och ekonomiska förutsättningar för respektive område. Finns inte möjligheten att lösa VA-försörjningen lokalt måste kommunen inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Kommunen har ett krav från Länsstyrelsen att bygga ut kommunalt VA. I dagsläget berör studien dessa områden:

  • Ulvesund
  • Kornhall
  • Sjöhed/Nereby
  • Västra Röd
  • Korseberg

Omkringliggande tättbebyggda områden (mer än cirka 20 hus)  också att studeras. Utifrån bedömning och föreslagen ledningssträckning kommer förstudien mynna ut i förslag på olika etapper av VA-utbyggnad, som kommer bilda separata framtida projekt.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: