Tjuvkil Etapp 2 – Tofteberget

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Tjuvkil - Tofteberget.

Byggtid: hösten 2022
Status: entreprenadarbete pågår
Projektör: WSP
Entreprenör: Anlab Anläggningsbolaget
Jourkontakt på Anlab: 0763-253579
Projektledare: Stefan Eliasson

2023-05-25

Arbetetet i det närmaste klart

Projektet Tjuvkil etapp 2 är i det närmaste helt klart. Besiktningen av arbetet har gått bra och vi har bara några små asfalteringsjobb kvar. Den här sidan kommer att tas bort efter sommaren. Titta gärna in på vår samlingsida för VA-projekt www.kungalv.se/vakust och se om det finns andra projekt i din närhet som du behöver ha koll på och följ dom genom att skriva in din e-postadess på respktive sida. Tack för uppmärksamheten.
Hälsningar Kungälvs kommun

2022-12-02

Entreprenadarbete pågår

Arbetena beräknas vara klara vid årsskiftet. Återställningsrbete kommer att ske under inledningen av nästa år. vi har också uppdatert sidan med en jourkontakt om ni ser något på bygget som behöver rapporteras. exempelvis om en avspärrning bryts eller likande. 

2022-10-06 uppdaterat 2022-10-10

Informationsmöte tidigarelagt

Informationsmötet hålls redan nu på torsdag den 13 oktober i Bohusrummet i Stadshuset. Det gäller i första hand de som bor utmed Spaghamsgatan och Toftebergsgatan i Tjuvkil. Mötet ska handla om det arbete vi nu behöver göra innan själva anläggningsarbetet startar. Vi kommer att göra förbesiktningar och vibrationsmätare ska att sättas upp. Tipsa gärna grannar i området om att följa den här sidan genom att skriva in sin e-postadress under rubriken "prenumerera på sidan". 

2021-12-15

Projektering pågår just nu och

Vi beräknar ha ett förfrågningsunderlag klart innan semestern 2022. Därefter gör vi upphandlingen. Vi siktar på att komma i gång med bygget under hösten 2022.  

 

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.

 

Planering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: