5 snabba frågor till några chefer hos oss

Så här tycker några av våra chefer att det är att vara arbetsledare på Kungälvs kommun.”Som skolledare behöver du ha pedagogisk insikt, men som chef är det också en fördel att vara insatt i grupputveckling och mänskligt beteende.”

Namn: Helena Andersson
Titel: förskolechef
Haft den här tjänsten sedan: 2010
Anställd i Kungälvs kommun sedan: 2001

Vilket ansvar har du i din roll som chef?
Jag har ansvar för att skollagen och läroplanen följs på fem förskolor i Diseröd och Kareby. Till det kommer budgetansvar och ett personalansvar för cirka 45 medarbetare.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef hos Kungälvs kommun?
Att kunna lyssna, vara medmänsklig, intresserad och engagerad. Vara både relationsorienterad och uppgiftsorienterad.

Vilket stöd fick du som nyanställd?
Jag fick en mentor som varit ett ovärderligt stöd under lång tid. Jag hade önskat att komma in i till exempel datasystem och annat praktiskt precis när jag var nyanställd.

Vilka utmaningar har du i din verksamhet?
Balansera det statliga uppdraget som innebär att ge förutsättningar för barns utveckling och lärande med det kommunala uppdraget att hålla budgeten. Hitta tid för pedagogiskt utvecklingsarbete samtidigt som andra akuta uppgifter ska lösas.

Behöver man specialistkunskaper som chef?
Som skolledare behöver du ha pedagogisk insikt, men som chef är det också en fördel att vara insatt i grupputveckling och mänskligt beteende.

 

”Det finns inga genvägar till att förstå arbetet med att bygga relationer och skapa goda förutsättningar för ungdomar i alla sammanhang”

Namn: Thomas Hermansson
Titel: vikarierande enhetschef, Trygga Ungdomsmiljöer
Haft den här tjänsten sedan: 2015
Anställd i Kungälvs kommun sedan: 2015

Vilket ansvar har du i din roll som chef?
Att driva och utveckla ungdomsarbetet i Kungälv. Mitt ansvar är att knyta kontakter, utveckla den oerhört kompetenta enhet som TUM (trygga ungdomsmiljöer) utgör och garantera den kvalitet vi eftersträvar.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef hos Kungälvs kommun?
Att våga tänka nytt och se sammanhang.

Vilket stöd fick du som nyanställd?
Jag fick allt stöd jag önskade! Chefsutbildning, personliga kontakter och många gånger snabb information.

Vilka utmaningar har du i din verksamhet?
Vi måste vara skarpa verktyg som med engagemang arbetar med ungdomars inflytande, delaktighet och icke formella lärande. Jag vill ligga i framkant av detta arbete och sträva efter att leverera kvalitet.

Behöver man specialistkunskaper som chef?
Inom mitt område är det nyttigt att ha egen erfarenhet av det arbete som enheten utför. Det finns inga genvägar till att förstå arbetet med att bygga relationer och skapa goda förutsättningar för ungdomar i alla möjliga och omöjliga sammanhang.

 

”För mig är det viktigt att jag har ett tydligt uppdrag och tydliga ramar, men att jag får möjlighet att ”frispela” inom ramarna.”

Namn: Eva-Lotta Gustafsson
Titel: enhetschef hemtjänsten Kärna
Haft den här tjänsten sedan: 2014
Anställd i Kungälvs kommun sedan: 2014

Vilket ansvar har du i din roll som chef?
Jag har ansvar för att verksamheten fungerar, att brukarna får de insatser de ska ha med en god kvalitet. Jag ansvarar också för att driva utveckling av verksamheten.

Vilka egenskaper är viktigast för att trivas som chef hos Kungälvs kommun?
För mig är det viktigt att jag har ett tydligt uppdrag och tydliga ramar, men att jag får möjlighet att ”frispela” inom ramarna. Att man som chef får stöd i sin roll när man behöver det är också viktigt.

Vilket stöd fick du som nyanställd?
Jag gick bredvid den avgående enhetschefen ett par veckor. Det gjorde det lättare för mig att sätta mig in i verksamheten innan jag tog över allting. Jag har också fått gå på föreläsningar och utbildningar inom olika områden.

Vilka utmaningar har du i din verksamhet?
Det svåra med hemtjänst är planering av insatser och bemanning. Det är verkligen en utmaning att få till en personalkontinuitet så att varje brukare inte behöver ha så många olika personer hos sig.

Behöver man specialistkunskaper som chef?
Att vara chef är ett uppdrag som kräver att man är generalist, det vill säga man ska kunna lite om mycket. Men det specifika i chefsuppdraget är ledarrollen, och här behöver man ha kunskaper om hur grupper och individer fungerar.

  Sidan uppdaterades: