Våra värderingar i praktiken

Så här ser våra medarbetare på våra värderingar och hur de används i praktiken.

Vi ser till helheten när vi rekryterar. Bemanningsenheten levererar väl passande vikarier till kärnverksamheterna äldreomsorg, förskola, måltid och daglig verksamhet. Vi anställer alla som är timavlönade inom våra områden. Vid behov kan vi erbjuda arbete på mer än en arbetsplats.”

Birgitta Kärrman
Enhetschef Bemanningsenheten


”På Bemanningsenheten värnar vi om våra enheter och vårt samarbete med dem. Det är viktigt att vi tar oss tid och visar vårt engagemang för både verksamheterna och de anställda. För att fånga upp den arbetskraft som finns i kommunen försöker vi tänka lokalt när vi rekryterar.”

Åsa Eriksson 
Bemanningsplanerare

 


”Kulturskolans verksamhet bygger på att vi har medborgarna i fokus. Jag tror att eleverna och de vi når genom bland annat skolföreställningar känner vårt engagemang. Vi håller på med det vi tycker är roligt - kultur, barn och ungdomar. Mötet med barn och ungdomar ger en kick!”

Karin Jansson 
Musiklärare
 

 
”För att utvecklas måste vi våga testa nytt, våga lyckas och våga misslyckas. Vi har ett ständigt utbyte av metoder, tillvägagångssätt och praktiska tips. Genom att arbeta tillsammans blir det nya lärdomar hela tiden.”

Mariella Sivertstrand
Chef Kultur och Kulturskola

  Sidan uppdaterades: