Rutiner och riktlinjer för vikarier på Bemanningsenheten

Här lär du dig mer om vilka rutiner och riktlinjer som finns för dig som vikarie i Bemanningsenheten. Klicka på en rubrik i menyn så hoppar filmen till det kapitel du har valt.

Du får bland annat lära dig vilka krav Bemanningsenheten ställer på tillgänglighet, ditt ansvar som vikarie, vad du ska göra vid frånvaro samt vilka du ska kontakta med olika frågor.

För mer information om hur du använder systemet Time Care Pool, se sidorna om mobilversionen av Time Care Pool och webbversionen av Time Care Pool.

Anmäl dig som tillgänglig

Pass bokas in när du har anmält dig som tillgänglig för att kunna jobba. Om arbetspasset gäller samma dag kommer vi att ringa dig eller skicka en förfrågan i Time Care Pool. Om du arbetar med boende för ensamkommande barn och unga kommer vi att direktboka om du anmält dig som tillgänglig.

Vi bokar aldrig av ett redan bokat arbetspass utan att kunna erbjuda dig ett likvärdigt pass.

Minimikrav på tillgänglighet

När du arbetar hos oss så har vi ett minimikrav på hur mycket du måste vara tillgänglig för arbete. Arbetar du inom äldreomsorg, förskola, daglig verksamhet eller måltidsservice är minimumkravet åtta tillgänglighetspass per månad. 

Arbetar du inom boende för ensamkommande eller lokalvård är minimumkravet fyra tillgänglighetspass per månad. Känner du att du inte kommer klara det kravet är det viktigt att du tar kontakt med Bemanningsenheten!

Tillgänglighet under kvällar och helger

När Bemanningsenheten har stängt under helger och röda dagar samt efter klockan 16.00 på vardagar, ringer verksamheterna själva in vikarier. Det innebär att du kan bli uppringd av verksamheten under helgen om du ligger tillgänglig.

Arbetar du i verksamheten boende för ensamkommande barn och unga ringer inte verksamheten utan du kommer bli direktbokad i Time Care Pool. Detta händer bara när anmält dig tillgänglig under exakt den tid som arbetspasset varar. Därför är det väldigt viktigt att din tillgänglighet stämmer även under kvällar, helger och röda dagar.

Din kalender är din tidrapport - håll den uppdaterad

Det är viktigt att tiderna och arbetspassen i din kalender är det du faktiskt har arbetat och du har ansvar för att det stämmer. Om du saknar arbetspass, är bokad på pass du inte arbetat eller tiderna inte stämmer: ta kontakt med ansvariga på din arbetsplats så fort som möjligt.

Din kalender i Time Care Pool är direkt kopplad till lönesystemet och du behöver därför inte fylla i någon tidrapport.

Ditt ansvar som vikarie

Du har ansvar för att lägga tillgänglighet och se till att du uppfyller minimumkravet på antal tillgänglighetspass i månaden. Du väljer själv när du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig. Denna tillgänglighet kan du ändra när som helst så länge du inte har blivit bokad. Det är ditt ansvar som vikarie att se till att tillgängligheten är uppdaterad och stämmer. 

Det är väldigt bra om du har framförhållning och lägger in tillgänglighet så långt framåt i tiden som du har möjlighet.

Du har ansvar för att hålla koll på när du ska arbeta och dyka upp i tid till arbetspasset. Hela systemet bygger på att du sköter din kalender och när du ligger tillgänglig förväntar vi oss därför att du kan arbeta. 

Vi följer upp alla våra vikariers tillgänglighet. Om du skulle missköta din kalender upprepade gånger så kan det bli så att du inte får jobba kvar som vikarie på Bemanningsenheten.

Vid frånvaro

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma på grund av vård av barn när du har ett bokat arbetspass ska du ringa två samtal. Ett till Bemanningsenheten och ett till arbetsplatsen för att meddela att du är frånvarande.

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma på grund av vård av barn när du inte har ett arbetspass men ligger tillgänglig är det viktigt att du tar bort din tillgänglighet.

För bokade arbetspass kan du ansökan om sjukersättning eller tillfällig föräldrapenning. Blanketter för ansökan finns på din arbetsplats.

Vid längre frånvaro

Om du inte kan arbeta under en längre period eller inte vill jobba kvar som vikarie vill vi att du meddelar oss så snart som möjligt. Då slipper du få onödiga förfrågningar.

Om du inte anmält dig som tillgänglig på tre månader utan att ha meddelat Bemanningsenheten att du är frånvarande, kommer vi anta att du inte vill jobba kvar och avsluta din anställning.

Får du inte tillräckligt med arbete?

Som vikarie hos Bemanningsenheten vill vi att du ska få arbeta så mycket som du vill. Upplever du därför att du lägger tillgänglighet men inte får arbete är det viktigt att du tar kontakt med oss så snart som möjligt.

Vi tittar i första hand på den verksamhet du arbetar. Till exempel att du kan arbeta på fler avdelningar på det vård- och omsorgsboende du arbetar på eller fler förskolor. Det går också att jobba i flera olika verksamheter om du uppfyller kompetenskraven för dem.

  Sidan uppdaterades: