Processingenjör Vattenverksamhet till Kungälvs kommun

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!

Beskrivning

Kungälvs Kommun befinner sig i en expansiv utveckling gällande både nybyggnation och utbyggnad av VA. VA-Driftenheten är en del av tekniska verksamheten som ingår i Samhälle och Utveckling. Tillsammans planerar, genomför och förvaltar vi områden och anläggningar runt om i kommunen. Vi producerar vårt eget vatten i tre vattenverk.

Arbetsuppgifter

 • Samordning för optimal drift av vattenverken.
 • Dricksvattensreningsprocessen inkl. övervakning, felsökning och driftoptimering.
 • Processtekniska frågor kring dricksvattenproduktionen.
 • Att ingå i relevanta branschråd/intresseorganisationer för grundvatten, dricksvatten och behandlingsteknikutveckling samt Ingå i relevanta fokusgrupper och nätverk på kommunal och nationell nivå. 
 • Att delta i projekt för planering upphandling, driftsättning av vattenverken.
 • Att uppdatera rutiner och styrande dokument i processen för vattenverken.
 • Att utreda och analysera behandlingsprocesser, grundvattenbildning och dricksvattenproduktion.
 • Vattenverken gällande funktionalitet och styrning.
 • Att utföra dimensionering, beräkningar och kostnadsuppskattningar för vattenverksprocesser.
 • Vattenkemi och vattenkvalitet.
 • Framtagande ihop med laboratorieingenjör, VA-Teknik, Miljö gällande HACCP

Kvalifikationer

Högskoleingenjör/civilingenjör inriktning dricksvattenproduktion.

Meriterande utbildning:

 • Dricksvattenteknik – diplomkurs.
 • Dricksvattenteknik – desinfektion.
 • Dricksvatten riskanalys Utbildningar inom MBA och HACCP.
 • Mikrobiologisk Riskbedömning QMRA.
 • Utbildning i Dricksvattenhygien - Vattenverk.

Övrigt


Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

Ansökan

Ansök senast: