Speciallärare Ma/NO eller lärare med specialpedagogisk kompetens Ma/NO

Arbetsplatsbeskrivning

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!

Ytterbyskolan är en av Kungälvs kommuns tre högstadieskolor med cirka 630 elever fördelat på 24 klasser i fem arbetslag. Samtliga arbetslag har bred kompetens och en hög behörighetsgrad. Vårt mål är att nå alla elever genom ledning och stimulans i en lärmiljö tillgänglig för alla. Detta är kärnan i vårt aktiva utvecklingsarbete.

I vår strävan att se till att alla våra elever skall få möjligheten att lyckas utifrån sina egna förutsättningar, har vi ett flertal professioner utöver pedagoger som arbetar i team med elevhälsoarbete och skolans särskilda stöd. Ytterbyskolans trygghetsteam säkerställer att vi tillsammans skapar en trygg och trivsam miljö för lärande, där alla är välkomna.

Skolan styrs genom ett tillitsbaserat ledarskap där strukturerade möten och transparens är viktigt.

Under de kommande tre åren kommer skolan att genomgå en större renovering och ombyggnation vilket kommer resultera i nya, fräscha undervisningslokaler och arbetsytor.

Arbetsbeskrivning

Till Ytterbyskolans resursteam rekryterar vi nu två pedagoger med specialkompetens och behörighet i Ma och / eller NO. Du planerar, utför och utvärderar undervisning i form av särskilt stöd på individ och gruppnivå i dina ämnen i ett tätt samarbete med dina kollegor i skolans resursteam, undervisande pedagoger, elevhälsopersonal och skolledning.

Du gör utredningar om behov av särskilt stöd samt stödjer i upprättandet, utförandet och utvärderingen av ÅP tillsammans med undervisande lärare, elev och vårdnadshavare. Du bidrar till skolans utvecklingsarbete genom övergripande behovsanalys och planerar insatser mot skolans pedagoger utifrån konstaterade behov i form av enskild handledning eller i större grupp.

En av tjänsterna innefattar arbetsledande ansvar för resursteamets arbetslag samt medverkan i EHT.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig speciallärare i Ma och eller NO alternativt behörig lärare i dessa ämnen med specialpedagogisk kompetens.

Du har en stor verktygslåda både vad gäller såväl den tillgängliga lärmiljön för hela gruppen inne i klassrummet, som för den enskilde eleven som har behov av ett mindre sammanhang. Du har förmåga att inspirera och engagera både elever och pedagoger till att utvecklas och möter samtliga utifrån deras individuella förutsättningar.

Du har god kännedom om skolans styrdokument och är van att arbeta utifrån dessa.

Eleverna på Ytterbyskolan använder Chrome-datorer en-till-en och du har kunnandet att utveckla deras kunskaper för användandet av dessa som ett lärverktyg.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt ovan beskrivna kvalifikationer och egenskaper.

Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: