Under construction

This section of our website is under construction. Here you will find information about Kungälv Municipality in English.

Den här delen av webbplatsen är under uppbyggnad. Här kommer du att hitta information om Kungälvs kommun på engelska.