Nyheter och aktiviteter

Publicerat 2019-03-29

Välkommen till Näringslivets dag 3 maj 2019 på Marstrands havshotell

Vi inleder kvällen med välkomstdrink och mingel. Det kommer att serveras en 3-rätters meny och underhållningen sköts av Rikard Hertzberh & Co. Dessutom prisutdelningar och minimässa.

Här kan du läsa allt om priser, tider, program och transportmöjligheter  

 

Publicerat 2018-09-20

Alla återvinningscentraler får passersystemKode återvinningscentral var först ut med det nya passersystemet. Den 8 oktober sätts det igång på Kärna återvinningscentral och den 22 oktober på Ytterby återvinningscentral. Innan årsskiftet kommer samtliga återvinningscentraler vara anslutna till passersystemet.

Företagare behöver registrera sig

Dagens klippkort kommer att fasas ut och företagare behöver därför ansöka om ett passerkort. Det gör man genom att fylla i den här blanketten. Företagare betalar sen tidigare för sitt avfall och kommer genom knapptryckningar direkt på passersystemets skärm att kunna redovisa vilken typ av avfall som de ska lämna. Instruktioner finns på baksidan av blanketten. Dessa uppgifter används sedan som underlag för betalningen enligt samma taxa som tidigare.


Publicerat 2018-05-24

Lyckad träff med livsmedelföretagare

Onsdag förmiddag 23 maj hölls den tredje träffen för livsmedelsföretagare, denna gången i Marstrand. Det kom 11 personer, varav endast en hade varit med på en träff tidigare.
– Även om det inte kom så många var det positivt att det var nya ansikten som dök upp. Att locka dit företagare som inte varit på någon träff innan var lite vad vi hoppades på när vi nu var i en annan del av Kungälv, säger livsmedelsinspektör Therése Myhr.

Vad som togs upp under mötet:

• Livsmedelskontrollen – lite hur den är uppbyggt och går till
• Skadedjursprojektet – resultatet från ett projekt kring skadedjur som vi gjorde hos 50 verksamheter i höstas
• Saker som är på gång – vi berättade om:
• operativa mål, som är – ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen har tagits fram av livsmedelsverket.
• var fokus i vår kontroll ligger under 2018 – tre operativa mål:
• mikrobiologiska risker inriktat på ehec i malet kött,
• norovirus som kan överföras från personal vid hantering av livsmedel,
• uppgifter om ingredienser.
• nytt utseende på kontrollrapport – som vi gärna vill ha feedback på. Mail kan skickas till therese.myhr@kungalv.se
• God kontrollsed – är ett arbetssätt som ska ge en väl fungerande kontroll som är till nytta för både konsumenter och företagare. Kontrollen ska vara en kvalitetsstämpel som skapar förtroende för svensk mat.
• Tips i sommarvärmen – bland annat att:
• kallt ska vara kallt och varmt ska vara varmt,
• händerna ska hållas rena,
• olika livsmedel ska hållas åtskilda, till exempel rått kött och råa grönsaker,
• redskap och arbetsytor ska hållas rena.

Se bildspelet från mötet här

 

Publicerat 2018-03-15

Avgiftssänkning publika arrangemang

Vill ditt företag arrangera något roligt i Kungälv? Tidigare år har vi på kommunen hört många roliga idéer men de flesta har lagts ned redan på planeringsstadiet, eftersom avgiften för markupplåtelsen ansetts vara för hög. Men sedan årsskiftet har avgiften för publika arrangemang sänkts. De nya priserna hittar du när du klickar här.

Publicerat 2018-03-08

Kungälv stiger kraftigt i statistiken över nystartade företag

Det har startats 280 företag i Kungälvs kommun i år. Detta är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år. Detta placerar Kungälv på plats 47 bland landets kommuner mätt i nya företag per 1000 innevånare. Föregående år kom vi på plats 90.
– Vi sticker ut eftersom nyföretagandet i landet sammantaget minskade med något under 2017. Goda förutsättningar och stark marknad i vår närhet är några av orsakerna tillsammans med faktorer som att UF i skolan har stort genomslag, säger Lennart Kristiansson, verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum i Södra Bohuslän/Kungälv.
– Nyföretagarcentrum har regelbundna aktiviteter och inbjuder till rådgivning – positiva banker och flera andra aktörer exempelvis Arbetsförmedlingen bidrar gemensamt till engagemanget i Starta Eget, säger Lennart.

 

Publicerat 2018-03-06

Miljöenheten möter lantbruksföretag – skapar en bra dialog

 Josefine Amnesten, miljöinspektör och agronom, ansvarig för mötet med lantbruksföretagen.

Miljöenheten bjöd in kommunens 154 största lantbruksföretag och hästgårdar för att informera om varför och hur det görs tillsyn på verksamheterna. Vid mötet delades även information ut och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

– Det är ju miljöbalkens föreskrifter som styr och det är ganska många föreskrifter om exempelvis gödsel, bekämpningsmedel, kemikalier och avfall, säger Josefine Amnesten, miljöinspektör och agronom som ansvarade för mötet.
Av de inbjudna kom femton företagare. Det låter inte som många, men är rekord för de informationsmöten som hittills hållits med olika branscher.
– Vi är nöjda med uppslutningen och hoppas att ännu fler kommer nästa gång, säger Josefine. Deltagarna var också nöjda och uppskattade att vi gjorde detta.
Mötet gav idéer om fortsättningen och nästa steg blir att ordna temamöten.
– Det kan handla om gödsel och då kan vi ta med en extern expert.
Josefine hoppas att träffarna skall skapa en bra dialog med lantbrukarna.
– Vi vill vara ett bollplank som de kan ringa och så får de ett ansikte på den de talar med. Vi tar inte betalt för att svara på frågor, säger Josefine.

 

Publicerat 2018-02-06

Över 500 nya jobb i Kungälv

Kungälv hade över 500 nya jobb vid 2017 års början och för tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Sysselsättningen ökade med 537 jobb i Kungälv vid 2017 års början jämfört med året innan och den totala arbetslösheten landar på 2,8 procent. För inrikes födda är siffran på 1,9 procent, för utrikes födda 11,3 procent.
2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16-64 och regionen har därmed den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna för tredje året i följd. Stockholmsregionen landar 2017 på 6,1 procent och Malmöregionen på 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent.

Brist på kompetens
De senaste åren har antalet lediga tjänster med tillsvidareanställning ökat avsevärt i Göteborgsregionen. Från 2015 och framåt har antalet lediga tjänster pendlat mellan 6 500 och 8 500. Samtidigt som drygt 28 000 personer går arbetslösa i regionen erbjuds det alltså rekordmånga lediga tjänster. Det innebär att det går cirka fyra arbetslösa per ledig tillsvidareanställning. Kompetensen hos utbudet arbetslösa matchar således inte det kompetensbehov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten Arbetslösheten i Göteborgsregionen 2018

 

Publicerat 2017-12-07
Växa-stödet för att anställa första personen utvidgas

Regeringen går i budgetpropositionen för 2018 fram med ett förslag om utvidgat så kallat Växa-stöd för att minska trösklarna för de minsta företagen att ta steget att anställa sin första person. Stödet som hittills omfattat enskilda näringsidkare gäller nu även för aktiebolag och handelsbolag.

Lagstiftningen kommer att gälla från 1 januari 2018, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 får rätt till nedsättningen – man har alltså rätt till stödet redan från 1 april 2017 för anställningar som gjorts från och med då och som uppfyller övriga krav.

Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 omfattar även handelsbolag med högst två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare.
Förslaget innebär att arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift tillfälligt sänks från 31,42 % till 10,21 % för den första medarbetaren i dessa företag. Därmed ska endast ålderspensionsavgiften betalas vid dessa anställningar. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer gälla mellan 2018-2021.

Krav för att få ta del av stödet:

• Anställning ska pågå i minst tre månader.
• Arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.
• Gäller del av lön som inte överstiger 25 000 kr per månad.
• Stödet gäller under högst tolv månader.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer som stödet och vilka regler som gäller.

 

Publicerat 2017-11-28
Möte med livsmedelsföretagarna

I dagarna hölls det andra mötet med kommunens livsmedelsföretag.
– Vi lämnade information om vad som är på gång inför nästa år, säger Therése Myhr, livsmedelsinspektör och kontaktperson. Vi redovisade dessutom vad skadedjursprojektet hittills gjort hos 46 företag.

Det kommer att bli vissa förändringar nästa år i hur livsmedelskontrollen planeras.
– Hittills har vi i våra kontroller utgått från kontrollområden som exempelvis rengöring. Nu kommer vi att använda oss av livsmedelsverkets nya modell som utgår från lagstiftningens olika områden, exempelvis handel och spårbarhetskraven, säger Therése. På detta sätt blir det mer tydligt för företagarna vilken lagstiftning vi gör våra bedömningar utifrån. Dessutom innebär det att vi kan komma att göra kontroll utifrån lagstiftning som tidigare inte har täckts in av kontrollområdena.

Under mötet gavs också tips på vad man skall tänka på vid julbordservering.
– Samma gäller generellt vid all bufféservering, säger Therése. Tumregeln är att allt som är kallt, skall vara kallt och att allt som skall vara varmt, skall vara varmt. Och att man skall hålla koll på maten som serveras.
Den fjärde december hålls nästa informationsmöte, denna gång riktat till företagare med "miljöfarlig" verksamhet.
– Vi vill träffa våra företagare vid andra tillfällen än tillsyn för att öppna upp för en dialog och då på ett enklare sätt nå ut med information. De som kom var väldigt nöjda och flera som inte kunde komma har hört av sig efteråt med frågor.
Tyvärr kom bara tio av de 120 inbjudna livsmedelsföretagarna. De flesta av dem var samma som kom vid det första mötet i våras.
– Vi tycker att det är synd att inte fler kom. Vi jobbar nu på att försöka locka fler, säger Therése. Bland annat ser vi över möjligheten att hålla möten på andra platser i kommunen,
Här kan du se presentationen i PDF från mötet

  Sidan uppdaterades: