Nyheter och aktiviteter

På den här sidan publicerar vi Kungälvs kommuns näringslivsnyheter. Det går att prenumerera på den här informationen. Skriv in din e-postadress i den blå rutan på sidan så får du e-post när sidan uppdateras.

Publicerat 2020-02-04

Morronpasset 20 februari om hållbar tillväxt i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens satsningar på företagande och innovation - Hanna Blomdahl, näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling. Lån och utveckling för växande företag -
Christina Aspestedt, kontorschef Göteborg, Almi Väst AB. Torsdag 20 februari 07.30–09.00. Se inbjudan Morronpasset 20 februari

 

Publicerat 2020-01-29

Internationella Handelsdagen 2020 5 mars

Då var det dags att ta ett expressvarv runt jorden och utforska en värld av möjligheter. Vi uppdaterar dig kring de senaste handelstrenderna, handelspolitiken och hur du når framgång med din försäljning internationellt. Läs mer och anmäl dig här

Exportprogrammet i Västra Götalandsregionen 24 mars

Ett delfinansierat exportprogram för dig som har ett små eller medelstor företag som redan idag exporterar men som vill ta nästa steg i sin internationella expansion. Läs mer och anmäl dig här

Publicerat 2020-01-16

Morronpasset 23 januari: Framåtblick

Tema: Framåtblick - Vad kan vi förvänta oss av 2020, både i det globala och lokala perspektivet. Ulf Sigbratt, sparspecialist på Swedbank, berättar om det aktuella världsmarknadsläget, räntemarknaden och börsen.
Albert Aguilar, centrumchef på Kongahälla Center, ger oss sin bild av året som gått och vad som är på gång framåt. Torsdag 23 januari 07.30–09.00. Vi träffas på Club Evergreen, Solbräckegatan 33. Se inbjudan Morronpasset 23 januari

Publicerat 2019-12-16

Workshop: attrahera, behålla och utveckla kompetens för besöksnäringsföretag

Turistrådet Västsverige, Visita och Business Region Göteborg, bjuder gemensamt in till en workshop i hur man effektivt arbetar med att anställa, utveckla och behålla medarbetare.

Workshopen bygger på Visitas och HRF:s Branschkoden som är ett verktyg med mallar och tips för att med enkla medel öka er attraktivitet som arbetsgivare, få medarbetare att trivas bättre och vilja stanna kvar.

Under workshopen arbetar du med ditt egna företags utmaningar och du byter erfarenheter med andra deltagande företag.

Den 22 januari kl. 9.00 – 12.30 bjuder vi in mindre företag med max 10 anställda

Den 27 januari kl. 9.00 – 12.30 bjuder vi in företag med fler än 10 anställda

Anmäl ditt intresse till workshopen

Publicerat 2019-12-06

Morronpasset 19 december: Samhällskontraktet - Tillsammans för ökat innanförskap i Kungälv

Medverkar gör Johannes Larson, ICA Maxi Kungälv samt Lena Arnfelt, Kungälvs kommun,
Johan Lindström, Företagarna Kungälv och Seppo Vaihela, aktör inom samhällskontraktet. Torsdag 19 december klockan 07.30–09.00. Läs mer i inbjudan Morronpasset 19 december 

 

Konjunkturnedgången har bromsat in i Göteborgsregionen

Konjunkturnedgången som pågått under det senaste året har mattats av under tredje kvartalet. Göteborgsregionens konjunkturindex sjönk tre enheter, men ligger fortfarande på ett normalstarkt läge. Vi ser att framtidsbedömningarna är alltjämt svaga, till exempel väntas tillväxten på regionens viktigaste exportmarknader vara oförändrad 2020. Samtidigt har arbetsmarknaden i Göteborgsregionen stått emot och fortsatt växa med 2,4 procent. Nu ses dock tecken på att arbetsmarknaden kan bromsa in det kommande året.

Läs vidare i Konjukturrapporten nummer 4 från Business Region Göteborg

Publicerat 2019-11-07

Morronpasset 21 november: Är vi på väg mot lågkonjuktur?

Vi får en lägesrapport över konjunkturläget i Göteborgsregionen med visst fokus på Kungälv av Peter Warda från BRG. Torsdag 21 november 07.30–09.00 på Club Evergreen, Solbräckegatan 33.Inbjudan till Morronpasset 21 november.pdf

 

Publicerat 2019-10-22

Upphandlingsträff för företagare: Hur kan du bli leverantör till Kungälvs kommun?

Inbjudan till upphandlingsträff för företagare

Publicerat 2019-10-08

Morronpasset 24 oktober med tema Renässans eller ridå för stadskärnor?!

Susann Haggren, Fastighetsägarna, går igenom rapporten Cityindex. Där får vi svar på hur Kungälvs stadskärna utvecklas i förhållande övriga stadskärnor.

Inbjudan till Morronpasset 24 oktober

 

Publicerat 2019-10-03

Solladdad lunch med el-gokart

Välkommen till en kostnadsfri informationslunch om att skapa solel och installera laddstation för elfordon. Falkenbergs solenergiveteran Lars Andrén och lokalt verksamme Mattias Fahlberg gör en snabbgenomgång av viktiga saker att tänka på. Sedan kör vi! Inbjudan Solladdad lunch med el-gokart

Publicerat 2019-09-27

Inbjudan till workshop - investeringar för ökat innanförskap i Kungälv 6 november

Vi är unika. För att öka innanförskapet i vår kommun har 70-tal aktörer tecknat Samhällskontraktet. Nu ska vi gå från ord till handling och göra verkstad av Samhällskontraktet. Vi vill skapa en samfinansiering som möjliggör nya insatser som verkligen ökar innanförskapet och tryggheten i Kungälv. Företagare i Kungälv är inbjudna att delta på workshopen.  Läs mer i inbjudan till workshop

 

Publicerat 2019-09-25

Göteborgsregionen står emot konjunkturnedgången än så länge

Göteborgsregionen tycks stå emot den vikande konjunkturen. Arbetsmarknaden och lönesumman växer kraftigare än i övriga storstadsregioner och den svaga kronan gynnar personbilsexporten. Trots en vikande byggkonjunktur ökar antalet påbörjade bostäder i regionen. Det framgår av Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Läs konjunkturrapport nummer 3 2019

Publicerat 2019-09-24

Kungälv klättrar i företagsklimatranking

Kungälvs kommun klättrar 11 placeringar och kommer på plats 173 i Svenskt Näringslivs ranking av kommuner med bästa företagsklimat. Läs nyheten om Svenskt näringslivs ranking

Publicerat 2019-09-19

Jessica Waller, Kungälv: Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner

Business Region Göteborg uppmärksammar Kungälvs kommuns näringslivsstrateg Jessica Waller i sin serie om näringslivarbetet i Göteborgsregionens kommuner. Läs nyheten om Kungälv (extern länk)

Publicerat 2019-09-13

Stipendium för en hållbar utveckling

För att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt, har kommunfullmäktige beslutat att ge ut ett årligt stipendium på 10 000 kronor för genomförda insatser. Du kan söka stipendiet för egen räkning eller föreslå någon annan. Stipendiet kan delas ut till en person som är bosatt i eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan också delas ut till företag och organisationer som är verksamma i kommunen.

Läs mer om stipendiet

Publicerat 2019-09-12

Företagarfrukostarna är igång

Läs om den första företagarfrukosten där kommunledningen träfade fyra företagare i kommunen.

Publicerat 2019-09-06

Morronpasset 26 september med tema: attrahera och behålla medarbetare

Se inbjudan till Morronpasset sept 26.pdf

 

Publicerat 2019-07-29

FoU-kortet – ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Höstens utlysning för FoU-kort avancerat öppnar den 1 augusti.

Upp till 700 000 kronor i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. Stödet finns som FoU-bas och som FoU-avancerat.

Läs mer om FoU-kortet på Västra Götalandsregionens webbplats

Publicerat 2019-06-27

Högkonjunkturen är över – men ingen lågkonjunktur i sikte

Trots handelskonflikter och att Sverige tappar fart går Göteborgsregionen fortsatt starkt. Den långa högkonjunkturen är dock över. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Läs Konjunkturrapport 2 2019

Inbjudan till Kickstart digitalisering

Kickstart Digitalisering stöttar små och medelstora företag som arbetar i, eller nära, industrin i sin
digitaliseringsresa – oavsett var på resan man befinner sig. Syftet är att ge företagen insikt och inspiration för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. För mer information och anmälan

 

Publicerat 2019-03-29

Välkommen till Näringslivets dag 3 maj 2019 på Marstrands havshotell

Vi inleder kvällen med välkomstdrink och mingel. Det kommer att serveras en 3-rätters meny och underhållningen sköts av Rikard Hertzberh & Co. Dessutom prisutdelningar och minimässa.

Här kan du läsa allt om priser, tider, program och transportmöjligheter  

 

Publicerat 2018-09-20

Alla återvinningscentraler får passersystemKode återvinningscentral var först ut med det nya passersystemet. Den 8 oktober sätts det igång på Kärna återvinningscentral och den 22 oktober på Ytterby återvinningscentral. Innan årsskiftet kommer samtliga återvinningscentraler vara anslutna till passersystemet.

Företagare behöver registrera sig

Dagens klippkort kommer att fasas ut och företagare behöver därför ansöka om ett passerkort. Det gör man genom att fylla i den här blanketten. Företagare betalar sen tidigare för sitt avfall och kommer genom knapptryckningar direkt på passersystemets skärm att kunna redovisa vilken typ av avfall som de ska lämna. Instruktioner finns på baksidan av blanketten. Dessa uppgifter används sedan som underlag för betalningen enligt samma taxa som tidigare.


Publicerat 2018-05-24

Lyckad träff med livsmedelföretagare

Onsdag förmiddag 23 maj hölls den tredje träffen för livsmedelsföretagare, denna gången i Marstrand. Det kom 11 personer, varav endast en hade varit med på en träff tidigare.
– Även om det inte kom så många var det positivt att det var nya ansikten som dök upp. Att locka dit företagare som inte varit på någon träff innan var lite vad vi hoppades på när vi nu var i en annan del av Kungälv, säger livsmedelsinspektör Therése Myhr.

Vad som togs upp under mötet:

• Livsmedelskontrollen – lite hur den är uppbyggt och går till
• Skadedjursprojektet – resultatet från ett projekt kring skadedjur som vi gjorde hos 50 verksamheter i höstas
• Saker som är på gång – vi berättade om:
• operativa mål, som är – ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen har tagits fram av livsmedelsverket.
• var fokus i vår kontroll ligger under 2018 – tre operativa mål:
• mikrobiologiska risker inriktat på ehec i malet kött,
• norovirus som kan överföras från personal vid hantering av livsmedel,
• uppgifter om ingredienser.
• nytt utseende på kontrollrapport – som vi gärna vill ha feedback på. Mail kan skickas till therese.myhr@kungalv.se
• God kontrollsed – är ett arbetssätt som ska ge en väl fungerande kontroll som är till nytta för både konsumenter och företagare. Kontrollen ska vara en kvalitetsstämpel som skapar förtroende för svensk mat.
• Tips i sommarvärmen – bland annat att:
• kallt ska vara kallt och varmt ska vara varmt,
• händerna ska hållas rena,
• olika livsmedel ska hållas åtskilda, till exempel rått kött och råa grönsaker,
• redskap och arbetsytor ska hållas rena.

Se bildspelet från mötet här

 

Publicerat 2018-03-08

Kungälv stiger kraftigt i statistiken över nystartade företag

Det har startats 280 företag i Kungälvs kommun i år. Detta är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år. Detta placerar Kungälv på plats 47 bland landets kommuner mätt i nya företag per 1000 innevånare. Föregående år kom vi på plats 90.
– Vi sticker ut eftersom nyföretagandet i landet sammantaget minskade med något under 2017. Goda förutsättningar och stark marknad i vår närhet är några av orsakerna tillsammans med faktorer som att UF i skolan har stort genomslag, säger Lennart Kristiansson, verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum i Södra Bohuslän/Kungälv.
– Nyföretagarcentrum har regelbundna aktiviteter och inbjuder till rådgivning – positiva banker och flera andra aktörer exempelvis Arbetsförmedlingen bidrar gemensamt till engagemanget i Starta Eget, säger Lennart.

 

Publicerat 2018-03-06

Miljöenheten möter lantbruksföretag – skapar en bra dialog

 Josefine Amnesten, miljöinspektör och agronom, ansvarig för mötet med lantbruksföretagen.

Miljöenheten bjöd in kommunens 154 största lantbruksföretag och hästgårdar för att informera om varför och hur det görs tillsyn på verksamheterna. Vid mötet delades även information ut och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

– Det är ju miljöbalkens föreskrifter som styr och det är ganska många föreskrifter om exempelvis gödsel, bekämpningsmedel, kemikalier och avfall, säger Josefine Amnesten, miljöinspektör och agronom som ansvarade för mötet.
Av de inbjudna kom femton företagare. Det låter inte som många, men är rekord för de informationsmöten som hittills hållits med olika branscher.
– Vi är nöjda med uppslutningen och hoppas att ännu fler kommer nästa gång, säger Josefine. Deltagarna var också nöjda och uppskattade att vi gjorde detta.
Mötet gav idéer om fortsättningen och nästa steg blir att ordna temamöten.
– Det kan handla om gödsel och då kan vi ta med en extern expert.
Josefine hoppas att träffarna ska skapa en bra dialog med lantbrukarna.
– Vi vill vara ett bollplank som de kan ringa och så får de ett ansikte på den de talar med. Vi tar inte betalt för att svara på frågor, säger Josefine.

 

Publicerat 2018-02-06

Över 500 nya jobb i Kungälv

Kungälv hade över 500 nya jobb vid 2017 års början och för tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Sysselsättningen ökade med 537 jobb i Kungälv vid 2017 års början jämfört med året innan och den totala arbetslösheten landar på 2,8 procent. För inrikes födda är siffran på 1,9 procent, för utrikes födda 11,3 procent.
2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16-64 och regionen har därmed den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna för tredje året i följd. Stockholmsregionen landar 2017 på 6,1 procent och Malmöregionen på 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent.

Brist på kompetens
De senaste åren har antalet lediga tjänster med tillsvidareanställning ökat avsevärt i Göteborgsregionen. Från 2015 och framåt har antalet lediga tjänster pendlat mellan 6 500 och 8 500. Samtidigt som drygt 28 000 personer går arbetslösa i regionen erbjuds det alltså rekordmånga lediga tjänster. Det innebär att det går cirka fyra arbetslösa per ledig tillsvidareanställning. Kompetensen hos utbudet arbetslösa matchar således inte det kompetensbehov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten Arbetslösheten i Göteborgsregionen 2018

 

Publicerat 2017-12-07
Växa-stödet för att anställa första personen utvidgas

Regeringen går i budgetpropositionen för 2018 fram med ett förslag om utvidgat så kallat Växa-stöd för att minska trösklarna för de minsta företagen att ta steget att anställa sin första person. Stödet som hittills omfattat enskilda näringsidkare gäller nu även för aktiebolag och handelsbolag.

Lagstiftningen kommer att gälla från 1 januari 2018, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 får rätt till nedsättningen – man har alltså rätt till stödet redan från 1 april 2017 för anställningar som gjorts från och med då och som uppfyller övriga krav.

Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 omfattar även handelsbolag med högst två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare.
Förslaget innebär att arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift tillfälligt sänks från 31,42 % till 10,21 % för den första medarbetaren i dessa företag. Därmed ska endast ålderspensionsavgiften betalas vid dessa anställningar. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer gälla mellan 2018-2021.

Krav för att få ta del av stödet:

• Anställning ska pågå i minst tre månader.
• Arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.
• Gäller del av lön som inte överstiger 25 000 kr per månad.
• Stödet gäller under högst tolv månader.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer som stödet och vilka regler som gäller.

 

  Sidan uppdaterades: