Årets Stadskärna

I projektet Årets stadskärna samverkar olika aktörer med stadens utveckling.

Förutom Kungälvs kommun deltar även fastighetsägare i stadskärnan och Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN) i projektet.

Fastighetsägare, Kungälvs kommun och näringsidkare ska genom nära samverkan tillsammans stärka och utveckla Kungälvs stadskärna. Den ska bli en attraktiv plats för invånare och besökare, vilket också bidrar till Kungälvs kommuns och regionens positiva utveckling. 

En gemensam projektorganisation finns med ett antal arbetsgrupper. I arbetsgrupperna diskuterar och enas aktörerna om väsentliga utvecklingsfrågor inom områden som exempelvis trygghet, marknadsföring, stadsmiljö och etablering.

  Sidan uppdaterades: