Arrangera evenemang – så fungerar det

En vägledning för dig som ska arrangera ett evenemang

Det finns idag flera duktiga arrangörer kring både små och stora evenemang i Kungälvs kommun. Förhoppningsvis blir det fler. Duktiga arrangörer i kombination med Kungälvs potential ger alla förutsättningar för lyckade evenemang som lockar besökare.
Men vägen fram till genomförandet av ett evenemang kan ibland upplevas som lång och snårig för en arrangör. Behöver jag tillstånd och i så fall vilka? Vart vänder jag mig med mina frågor? Dessa frågetecken rätas ut med hjälp av evenemangslotsen du just nu läser. Här skall du på ett enkelt sätt hitta svaren på dina frågor eller till en personlig kontakt.

Söka tillstånd

Ibland räcker det med att informera eller anmäla. Men du behöver oftast söka olika tillstånd för ditt evenemang. Vilka tillstånd du behöver beror på typen av evenemang. Tillstånd söker du hos polisen eller kommunen.

För att underlätta för dig har vi samlat all information om tillstånd och kontroller som kan krävas vid ett evenemang. Information och blanketter om tillstånd och kontroller för evenemang 


Säkerhet

Evenemang kräver planering. Missa inte att säkerhet, hälsa och trygghet finns med tidigt i planeringen.
Det gäller att skaffa kunskap om vad som kan hända, vilka risker som finns, vad som krävs för att publik och anställda ska få en trygg och säker upplevelse. Säkerhetsplaneringen syftar även till att "tänka efter före", det vill säga analysera alla tänkbara händelser på evenemanget och fundera kring frågor som:
• Vad kan hända?
• Vilka blir konsekvenserna?
• Hur förhindrar vi att det händer?

Mer information om evenemangssäkerhet (pdf)
Här finns hjärtstartare


Söka stöd och bidrag

Som arrangör kan du i vissa fall få stöd i form av tjänster eller annat ekonomiskt bidrag. Kungälvs kommun har en affärsmässig syn på stöd av evenemang. För att ge stöd måste det finnas en uttalad koppling mellan evenemangen och nyttan för kommunen. Evenemanget ska på ett positivt sätt marknadsföra Kungälv och stärka kommunens varumärke.

Återkoppling på uppfyllelse av kriterier och utvärdering sker från eventarrangören till evenemangslotsen efter avslutat arrangemang.

Ansökan om stöd till evenemang (pdf)
Utvärdering av evenemang (pdf)


Marknadsföra

Du kan skapa uppmärksamhet för ditt evenemang på många olika sätt. Annonser, uppdateringar i sociala medier och affischer.
Det är kostnadsfritt att synas i evenemangskalendariet på kommunens hemsida, kontakta Södra Bohuslän Turism AB (länk till Anders Jonssons e-post).

Kommunens anslagstavlor (pdf)
Evenemang i biblioteken och Mimers kulturhus

 

  Sidan uppdaterades: