Etableringsmark till ditt företag

Bokab är kommunens etableringsbolag som arbetar med kommunens utbyggnad och försäljning av industrimark och verksamhetsområden samt service i praktiska etableringsfrågor.

Det är Bokab, Kungälv kommuns helägda bolag, som arbetar med utbyggnad och försäljning av industrimark, nya och befintliga verksamhetsområden samt service i praktiska etableringsfrågor. Bokabs vision är att vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag inom Göteborgsregionen, där vi kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av verksamhetsmark och villatomter.

Besöksadress: Uddevallavägen 1

Telefon: 0303-23 80 00

Länk till Bokab

  Sidan uppdaterades: