Etableringsmark till ditt företag

Bokab är kommunens etableringsbolag som arbetar med utbyggnad och försäljning av industrimark och verksamhetsområden samt service i praktiska etableringsfrågor. Söker du ledig mark i Göteborgsregionen kan du söka i databasen Tillgänglig mark i Göteborgsregionen.

Det är Bokab, Kungälv kommuns helägda bolag, som arbetar med utbyggnad och försäljning av industrimark, nya och befintliga verksamhetsområden samt service i praktiska etableringsfrågor. Bokabs vision är att vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag inom Göteborgsregionen, där vi hela tiden bidrar till ett attraktivt utbud av verksamhetsmark och villatomter.

Besöksadress: Trädgårdsgatan 9, 442 30 Kungälv. Telefon: 0303-23 80 00.

Bokabs webbplats

Söker du ledig mark i Göteborgsregionen?

Genom ett starkt samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen har Business Region Göteborg utvecklat och tagit fram en gemensam databas över den mark som är tillgänglig för näringslivet. Här hittar du främst kommunalägd mark. I databasen finns både mark som är detaljplanelagd och för utvecklingsområden. För att hitta privat mark bör du söka på respektive fastighetsbolags webbplats.

Tillgänglig mark i Göteborgsregionen

Databasen Mark för Näringslivet tillhandahålls av Business Region Göteborg AB i samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner.

  Sidan uppdaterades: