Vi undersöker kollektivtrafiken i industriområdena

Under sommaren genomför vi en undersökning om hur man tar sig till och från arbetet i våra industriområden. Vi vill som kommun tillgängliggöra ett hållbart resande samt öka tryggheten för resenärerna. Vi hoppas att så många som möjligt kommer delta i undersökningen.

Undersökning kollektivtrafik i industriområdena

Undersökningen består av fem delar och berör hur man reser, med vilket resslag och upplevelsen av att resa till och från jobbet. 

Svara på undersökningen här

Tack för din medverkan!

  Sidan uppdaterades: