A-Ö ansökan, anmälan, tillstånd, tillsyn och regler för företag

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Anmälan om återanvändning av avfall för anläggningsändamål
Asbest - information om hantering och var asbest kan lämnas
Asfalt - information om var den kan lämnas

B

Bassängbad - anmälan
Bassängbad - kontroll, tillsyn
Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol
Brandskydd
Buller - från ventilationsfläkt, kylanläggning. kompressor, värmepump och liknande

C

Cistern - anmälan, kontroll
Cistern - skrotning av cisterner och rörledningar

D

Dispens omhändertagande av avfall
Dricksvattenanläggning - anmälan
Dykningstillstånd - i Marstrands hamn

E

Egenkontroll - lokal för behandling
Egenkontroll  - i mindre företag
Explosiv och brandfarlig vara - till exempel gasol

F

Farligt avfall - ta hand om och frakta avfall, ensilageplast och djurkadaver
Fettavskiljare - generellt behövs fettavskiljare för lokaler där livsmedel tillagas eller bereds
Food truck - information, platser, regler, ansökan om uppställning
Folköl - servering och försäljning
Fordon - dispens för uppställning av fordon i Marstrand
Fristående förskola, fristående fritidshem - starta, utöka
Frisör, massage, manikyr, pedikyr, hudterapeut - kontroll, tillsyn av lokaler för behandling
Fyrverkerier - tillstånd, kontroll
Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera
Fästningsholmen - hyra markyta
Förorenad jord - anmälan om avhjälpande åtgärder eller grävarbete vid föroreningsskada (pdf, nytt fönster)
Förskola - egenkontroll

G

Grundskola - egenkontroll
Gräva, schakta - tillstånd för grävning med mera
Gång- och cykelpassage - Typritning 
Gödsel - hantering

H

 Hygienisk verksamhet - anmälan

I

 Insamling av pengar

J

 

K

Kemikalier - hantera, tillstånd
Kemisk bekämpning - besprutning av till exempel ogräsmedel
Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentral
Köldmedier - årsrapport

L

Lantbruk - kontroll, tillsyn
Lantbrukets djur - kontroll, tillsyn
Lantbrukets döda djur - hantering
Ledningsmaterial, tekniska krav 
Livsmedel - kontroll, tillsyn
Livsmedelsverksamhet - anmälan
Livsmedelsverksamhet - driva
Livsmedelsanläggning - godkännande
Livsmedelsverksamhet - upphörande
Livsmedelsverksamhet - ändring
Ljudnivåer - höga ljudnivåer på konserter, festivaler, diskotek med flera

M

Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillståndsansökan
Miljöfarlig verksamhet - kontroll, tillsyn

Muddring, muddermassor - så hanterar du dem
Musiklicens - affärsverksamhet
Musiklicens - evenemang

N

 

O

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

P

PCB-sanering - anmälan om PCB-sanering (fogmassor)
Piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, akupunktur, fotvård - kontroll, tillsyn av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
Projekteringsanvisningar för kommunala vatten- och avloppsanläggningar 

Q

 

R

Receptfria läkemedel - försäljning
Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning 

S

Samlastning - skicka gods till Marstrandsön med samlastning för att minska kostnaden och bevara miljön
Schaktmassor och avfall vid anläggningsändamål - information om återanvändning och när tillstånd ska sökas
Serveringstillstånd - tillstånd för att sälja eller servera öl, vin eller sprit
Slam - eget omhändertagande, gäller ägare eller arrendator av jordbruksfastighet
Solarium - anmälan
Solarium - kontroll, tillsyn
Sophämtning - abonnemang
Sotning
Spridning av bekämpningsmedel - ansökan/anmälan

T

Tobak - försäljning
Tobaksfria nikotinprodukter — försäljning
Torghandel - för dig som vill sälja varor på torget
Trafikanordningsplan - trafikplanering vid vägarbete och andra störningar inom gatuområdet
Transportdispens, transporttillstånd - tillstånd för långa, tunga breda fordon

U

Undervisningslokal - anmälan
Undervisningslokal - kontroll, tillsyn

Upplåtelse av platsmark - ansökan, regler
Uteservering - tillstånd

V

Vatten- och avloppsanläggningar - inmätning och redovisning 
Vattenverksamhet - anlägga eller reparera bryggor, gräva i eller vid ett vattendrag, gräva diken, avvattna mark med mera

X

 

Y

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

  Sidan uppdaterades: