Anmälan om verksamheter för piercing, tatuering, akupunktur, fotvård - anmälan

Anmäl din verksamhet

Du som yrkesmässigt vill starta en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling behöver anmäla detta innan du startar. Om du köper en redan etablerad verksamhet gäller inte den förra ägarens anmälan, utan du behöver skicka in en egen.

 

Vad är verksamhet för hygienisk behandling, och som måste anmälas?

Du måste anmäla verksamhet som erbjuder fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument som innebär risk för blodsmitta.

 

Hur anmäler jag?

Fyll i och skicka in din anmälan senast 6 veckor innan du ska starta din verksamhet.

Skicka med:

  • en skalenlig detaljerad ritning som visar lokalens utformning med användningssätt och inredning.
  • ventilationsprotokoll med angivna luftflöden.
  •  ytterligare handlingar, till exempel skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten.

Blankett för anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet, pdf, nytt fönster)

 

Vad händer med min anmälan?

Vi kontrollerar alla handlingar och kontaktar dig om något måste kompletteras. Vi kommer sedan och kontrollerar din verksamhet, efter kontrollen skickar vi dig en inspektionsrapport. Om allting är bra fattar vi ett beslut som vi skickar till dig och du kan sedan starta din verksamhet.

 

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett. Du får inte pengarna tillbaka om du får avslag på din ansökan. Information om taxor och avgifter.

 

Vad händer om jag inte anmäler min verksamhet?

Om du startar en yrkesmässig hygienisk verksamhet såsom tatuering, kosmetisk tatuering, piercing, akupunktur eller annan verksamhet som innebär risk för blodsmitta ska detta anmälas.  Om du inte anmäler det till miljöenheten får du betala 3000 kronor i straffavgift (miljösanktionsavgift).

  Sidan uppdaterades: