Driva restaurangverksamhetverksamhet

Du som driver en restaurangverksamhet har ansvar för att:

 • livsmedlen är säkra
 • livsmedlen är rätt märkta
 • rätt information lämnas till konsument
 • lagen följs

Ansvaret gäller oavsett om det är ett företag eller en organisation som driver och livsmedelsverksamhet. Det samma gäller den som förmedlar mat via internet, till exempel genom försäljning från en nätbutik.

 

Ta reda på riskerna och gör rutiner

När du hanterar är det viktigt att veta vilka risker som finns med att livsmedlen kan bli farliga att äta eller få felaktig märkning eller sammansättning. Det är också viktigt att känna till hur man gör för att skapa säker mat. Du behöver ta reda på vilka risker och faror som finns i din verksamhet och sedan bedöma hur riskerna kan förebyggas.

För att köpa att skriva du behöver leverera säkra livsmedel upp enkla och tydliga rutiner, arbetsmetoder, för din verksamhet. Vilka rutiner och instruktioner som behövs beror bland annat på vilka livsmedel som hanteras, vad ni gör i verksamheten och hur lokalen är utformad. De beror också på hur stor verksamhet är.

Du som har ett företag som tillverkar livsmedel ska också tänka på att det kan finnas risker med olika typer av råvaror som kan orsaka allergier/överkänslighet.

 Mer om risker i samband med livsmedelshantering hittar du på Livsmedelsverkets webbplats (extern länk) .

Fyra grupper av hälsofaror

När det pratas om risker vid livsmedelshantering brukar begreppet hälsofaror användas. Hälsofaror kan delas i fyra olika grupper:

 1. Mikrobiologiska, till exempel bakterier, virus, svampmögel och parasiter.
 2. Kemiska kan till exempel vara bekämpningsmedelsrester på grönsaker men kan också uppstå då livsmedel kommer i kontakt med rengöringsmedel,
 3. Fysikaliska, till exempel metallbitar eller glas som hamnar i livsmedel,
 4. Allergena faror. Ämnen som framkallar allergiska reaktioner och som finns i till exempel nötter, vetemjöl och mejeriprodukter.

 

Anpassa rutiner och den egna kontrollen till riskerna

Som företagare behöver du göra egna kontroller i din verksamhet för att se att allt fungerar som det ska.

Till exempel kan du behöva kontrollera att:

 • livsmedel förvaras vid rätt temperatur
 • rengöringen fungerar
 • handhygienen sköts

Det finns inga regler om exakt hur dina rutiner ska se ut eller hur du ska göra dina egna kontroller. Rutinerna kan se olika beroende på vilken typ av verksamhet det är, till exempel behöver en kiosk inte ha lika omfattande rutiner som en stor restaurang med mycket personlig.

Rutinerna kan vara skriftliga eller muntliga och i vissa fall är det bra om du skriver upp när och vad som har kontrollerats. 

Det viktigaste är att:

 • rutinerna och kontrollerna är anpassade till de risker och faror som finns i din livsmedelsverksamhet
 • rutinerna säkerställer att säkra livsmedel kan levereras
 • alla i företaget vet vilka rutinerna som gäller
 • ny personlig lätt kan ta del av rutinerna

 

Vad säger lagen?

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att känna till de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Reglerna hittar du på Livsmedelsverkets webbplats (extern länk).

 

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer för din verksamhet finns att hitta på Livsmedelsverkets webbplats (extern länk).  

  Sidan uppdaterades: