Farligt avfall - för företagare

Farligt avfall som uppstår i din verksamhet ska fraktas till en återvinningsstation, det får inte eldas upp eller grävas ner. Det gäller också ensilageplast och djurkadaver.

Du ska skriva ett dokument där det står hur mycket avfall som uppstår i din verksamhet och till vem det lämnats. Om ett transportföretag hämtar avfallet ska de ge dig ett transportdokument.

 

Frakta farligt avfall

Om det farliga avfallet är:

  • mindre än 100 kilo eller 100 liter per år får du själv frakta avfallet efter du anmält transporten till Länsstyrelsen.
  • mer än 100 kilo eller 100 liter per år behöver du tillstånd av Länsstyrelsen för att själv transportera avfallet eller så ska avfallet transporteras av ett godkänt transportföretag.

 

Ensilageplast, djurkadaver

Information om var du kan lämna ensilageplast finns på Svepreturs webbplats (extern länk).

Djurkadaver ska transporteras av ett godkänt transportföretag till en anläggning för destruktion.

  Sidan uppdaterades: