Fettavskiljare

Fettavskiljare behövs för lokaler där livsmedel tillagas eller bereds. För att få installera en fettavskiljare eller uppgradera till en större krävs bygganmälan.

Fettavskiljare krävs till exempel i:

 • Restaurang
 • Hotell, värdshus
 • Gatukök, grillbar, kebabbar, hamburgerbar
 • Café
 • Bageri
 • Större livsmedelsaffär
 • Storkök
 • Catering
 • Charkuteri
 • Skola med kök där mat lagas eller större mottagningskök som diskar
 • Äldreboende med kök där mat lagas eller större mottagningskök som diskar
 • Förskola eller fritidshem där mat lagas eller större mottagningskök som diskar

 

Fettavskiljare ska installeras:

 • vid nybyggnad
 • vid ombyggnad om fettavskiljare saknas
 • vid avloppsledningsproblem

 

Anmäl installation av fettavskiljare

För att få installera en fettavskiljare krävs att du lämnar in en bygganmälan till kommunens bygglovenhet minst fyra veckor innan planerad installation.

Blanketten nedan är en allmän blankett. För anmälan av installering eller uppgradering av fettavskiljare krävs dessa kompletteringar:

 • Teknisk beskrivning, dimensionering med beräkningsunderlag, typ och tillverkare.
 • Extra tillbehör som nivålarm, provtagningsbrunn med mera.
 • Namn och adress på övriga som ska meddelas.

Blankett för anmälan av installation av fettavskiljare (pdf, nytt fönster)

Kontakta Kundservice renhållning via Kundcenter, telefon 0303–23 80 00, för att teckna ett tömningsavtal när installationen är klar.
 

Installation och skötsel

Mer information om bland annat installation och skötsel finns i Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun

 

Tömning

Information om tömning av fettavskiljare.


Mer information

Läs mer om fettavskiljare i broschyren Ett fett projekt (pdf, nytt fönster)

Göteborgs stad, Kretslopp och vattens riktlinjer för installation av fettavskiljare (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: