Starta frisörsalong, massage, manikyr, pedikyr, hudterapeut

Du som vill starta frisörsalong, massage, manikyr, pedikyr eller hudterapeutverksamhet behöver generellt inte göra en anmälan. Även om en verksamhet inte omfattas av anmälningsplikt omfattas den ändå av Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn. Därför är det viktigt att du informerar oss när du startar ny verksamhet, verksamheten byter ägare eller andra stora förändringar i verksamheten.

Om din verksamhet däremot erbjuder andra typer av behandlingar där stickande eller skärande redskap används och där det finns risk för blodsmitta, så är verksamheten anmälningspliktig och ska anmälas. Information om hur du anmäler verksamhet med risk för blodsmitta.

Undantag finns för håltagning i öron och näsa när du enbart använder sterila smycken i engångskassett, som socialstyrelsen godkänt.

  Sidan uppdaterades: