Starta eller utöka fristående skola, förskoleklass och fritidshem

Du som vill starta eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem behöver tillstånd från Skolinspektionen

Skolinspektionen kontaktinformation

 Skolinspektionens webbplats (extern länk).


Undervisningslokal

Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta. Om du köper en redan etablerad verksamhet gäller inte den förra ägarens anmälan, utan du behöver skicka in en egen. Anmälan till kommunen om undervisningslokal.

  Sidan uppdaterades: