Samhällskontraktet: Kompetensförsörjning bortom covid-19

Datum: fredag 12 mars klockan 8.00-9.15
Pandemin har skakat om vår omvärld och Kungälvs kommun på många sätt. I dessa tider blir Samhällskontraktet än viktigare, att tillsammans eller var för sig hitta olika vägar till arbete och göra olika konkreta insatser kring ökat innanförskap. Arbetslivets omställningar utifrån digitalisering, automatisering och specialisering har påskyndats. Kompetensförsörjning har och kommer vara avgörande för vår kommuns fortsatta förmåga att växa och öka innanförskapet. Detta sätter vi fokus på när vi ses!

Agenda

  • Kriser skapar nya sätt att tänka framåt – Kungälv post Covid-19, med Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun
  • Smittskydd och vaccineringsläget för kommunens medborgare, anställda och företag.
  • Aktuell situation för näringslivet i Kungälv
  • Aktuella insatser från Arbetsförmedlingen och Kungälvs kommun
  • Det livslånga lärandet, med Anna Vedin utbildningsråd, Kungälvs kommun
  • Kompetensutvecklingsinsatser i Kungälv och övriga Göteborgsregionen, med Anders Pettersson chef Göteborgsregionens Kompetensnav.
  • Goda exempel kring samverkan arbete och studier: Föreningslivet: Kungälvs Roddklubb och Gullbringa Golf & Country Club, City Gross Ytterby, GE-Bäst Services, Kungälvsbostäder
  Sidan uppdaterades: