Barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag för barnomsorg som ska följa barnen oavsett vilken typ av verksamhet som föräldrarna väljer – i kommunal eller enskild regi. 

Tanken är att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation av pedagogiska utövare och ge utrymme för enskilda initiativ och eget företagande. Barnomsorgspengen gäller för godkänd förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och enskild pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg - vad är det?

Pedagogisk omsorg är ett begrepp som bland annat ersätter begreppet familjedaghem.
Pedagogisk omsorg kan också vara flerfamiljslösningar och andra verksamheter där det bedrivs pedagogisk verksamhet. Den som vill starta en pedagogisk verksamget kan få bidrag från kommunen för att ta hand om egna barn om man samtidigt tar emot lika många barn från andra familjer.

Kommunen måste godkänna den pedagogiska omsorgen och kontrollerar att verksamheten håller god kvalité och är säker.

Som föräldrer har du även möjlighet att få plats för ditt/dina barn i en annan kommun än hemkommunen. Detta om du som förälder önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnet.

  Sidan uppdaterades: