HYFS (Hygiensjuksköterska i Förskola)

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men barn som vistas i förskola är oftare sjukare än barn som vistas hemma. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Läs mer på HYFS 

  Sidan uppdaterades: