Centrums familjedaghem

I centrum arbetar fem dagbarnvårdare med många års erfarenhet av barn. Vi har alla barnskötarutbildning och arbetar med barn mellan 1 – 5 års ålder i våra egna hem.

Vi har stora möjligheter att själva planera våra dagar så de blir lustfyllda och lärorika och där vi kan möta varje barns specifika behov. Vi är ute varje dag i så gott som alla väder. Vi går till lekplatser, skogen, centrum, biblioteket och andra ställen i vår närmiljö. Under vår och höst går vi på ”Kotte” med 4 – 5 åringar, där vi lär oss om skog och natur. Inne aktiverar vi oss bland annat med att pyssla, måla, sjunga, läsa och vila i en lugn miljö. 

 

Temadag i vår gemensamma lokal

Varje fredag är vi i vår gemensamma lokal där vi arbetar med vårt tema. Där lär alla barnen känna varandra och oss dagmammor. På så sätt blir det inga problem när barnen ska till sin reservdagmamma vid ledigheter eller sjukdom.

En gång om året erbjuds du som förälder ett utvecklingssamtal, då vi pratar om hur det fungerar för ditt barn. Vi har tystnadsplikt. På grund av våra långa arbetsdagar är vi oftast ledig en dag i veckan och då går barnet till sin reservdagmamma.

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 18)

  Sidan uppdaterades: