Karebys familjedaghem

På Karebys familjedaghem arbetar fyra dagbarnvårdare. Vi har många års erfarenhet av barn och de flesta av oss har även barnskötarutbildning.

Vi har hemmet som arbetsplats och ofta är det dagbarnvårdarens intressen som präglar en del av verksamheten. Vi tycker det är viktigt att bemöta ditt barns specifika behov.

Här vistas barnen i en trygg hemmiljö med andra barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi har fem till sex barn per dagbarnvårdare. Då vi bor nära naturen är vi ofta ute i skogen och leker. Vi bygger kojor, klättrar och tittar på djurspår. På fredagarna är vi i vår gemensamma lokal Hagen.

En del av oss har djur vilket brukar vara populärt. Men några av oss har det inte och därför kan vi erbjuda barn med allergi plats i vår grupp.

Nytt tema varje termin

Varje termin arbetar vi med olika teman till exempel språk, rytmik, havet, skogen eller natur och teknik.

Vi har utvecklingssamtal en gång per år med dig som förälder där vi tillsammans pratar om barnets utveckling. Alla dagbarnvårdare har tystnadsplikt.

På grund av våra långa arbetsdagar är vi lediga en dag i veckan och då går barnet till sin reservdagmamma.

Tema Babblarna höstterminen 2020

Vi jobbar vidare med Babblarna som tema då vi inte fick slutfört vårt mål på grund av rådande omständigheter. Vi kommer därför att anpassa planeringen efter de restriktioner som råder, mycket utomhusaktiviteter. Vi kommer även att fortsätta med inriktningen på språk, litteratur, kommunikation samt det skriftliga språket.

Barnen i åldrarna 1-3 år har visat ett stort intresse för Babblarna men även de äldre barnen har visat stor nyfikenhet. Därav har vi valt att använda dem som vårt tema under denna perioden.
Vi vill lära känna varje babblare och prata om dem och deras egenskaper samt vilken som är ens favorit. Babblarna kan på ett väldigt enkelt och roligt sätt kunna stimulera barns tidiga språkutveckling.
Vi kommer även att introducera tecken som stöd även så kallad takk i vår tal- och språkutveckling.

Våra mål

Vi vill att barnens sociala samspel stärks, men också att vi kan utmana barnens matematiska och språkliga förmågor. Utöva sång, rörelse och skapande i alla dess former. Det stora fokuset kommer att ligga på språkutvecklingen och kommunikationen, mellan barnen och mellan barn och vuxna.

Syfte

Vi vill att alla barnens lärande ska vara lustfyllt, mångsidigt men även sammanhängande, i ett bra samspel med läroplanens intentioner. Vi vill även att alla barnen känner sig delaktiga oavsett deras förutsättningar.

Genomförande

Varje figur i Babblarnas gäng kommer att kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån alla barnens intressen och önskemål utveckla temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt:

Doddo - är den i babblarnas gäng som kommer hjälpa barnen att tyda läroplanens värdegrund. Det är han som kommer hjälpa barnen i arbetet om hur man är en bra kompis.

Bibbi - är den som tycker om allt som har med matematik, klurigheter och uppfinningar att göra. Hen kommer att hjälpa barnen på ett stillsamt och försiktigt sätt.

Bobbo - är den glada filuren med en sprallig inställning och ett hett temperament. Hen älskar rörelse, sång och lek. Hen kommer hjälpa barnen att på ett roligt sätt aktivera dem i alla dess former.

Diddi - är den som far runt som ett yrväder och älskar allt som har med skapa att göra. Hen kommer hjälpa barnen att med bild och form få utlopp för sin kreativa fantasi.

Babba - Älskar att prata, men något hen älskar mer är böcker i alla dess former. Hen kommer att hjälpa  barnen med intresset för det skriftliga språket genom vilda diskussioner och högläsning.

Dadda - är den som är impulsiv, kramig men även lite klumpig. Dadda älskar naturkunskap och teknik. Hen ska hjälpa barnen utforskar hur enkelt det faktiskt är med teknik och hur det funkar. Men även det som har med natur att göra och hur vi på bästa och roligast sättet tar hand om vår natur.

Alla barnen kommer tillsammans att delta i de olika momenten och aktiviteterna som väntar oss med de förutsättningarna varje barn har. Vi hoppas att alla barnen kommer att tycka det lika givande och roligt som oss pedagoger. Att vi tillsammans kommer lära oss många nya saker och utvecklas på bästa möjliga sätt.

 

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 18)

  Sidan uppdaterades: