Kodes familjedaghem

I Kode arbetar vi tre dagbarnvårdare, alla med barnskötarutbildning och lång erfarenhet av barn.

KODES FAMILJEDAGHEM

I Kode arbetar 3 dagbarnvårdare. I två av hemmen arbetar vi heltid och i det tredje hemmet är det en deltid. Våra hem ligger i natursköna Släbo med naturen utanför dörren.
Vår grupp består av barn i åldrarna från 2 till 5 år.

Vi har ett gemensamt tema som vi arbetar med både i hemmen samt i scoutstugan på fredagarna. Varje terminsavslutning brukar vi även bjuda in föräldrar och syskon till en liten sammankomst där vi uppträder med våra sånger vi lärt oss under våra sångstunder och temaarbeten.

Vi utmanar fantasin
Genom att vi följer naturen, tittar och undersöker hur den förändras med årstiden. Barnens fantasi får gott om utrymme och utmaningar. För de barn som börjar förskoleklass finns möjlighet att delta i gymnastik en dag i veckan, i den mån verksamheten tilllåter. Då samarbetar vi med en förskola i vårt närområde.

Vårt arbete följer läroplanen (Lpfö98) och Allmänna råd för familjedaghem. Vi arbetar också efter Kungälvs kommuns visioner samt vårt eget tema Snick och Snack som handlar om barns lika värde och rättigheter bland annat.
Vi har också egna mål och visioner om att alla barn blir sedda och att de får utvecklas i sin egen takt, samt får en lust och en positiv vilja att lära sig mer.

 

  Sidan uppdaterades: