Kodes familjedaghem

I Kode arbetar vi fem dagbarnvårdare, alla med barnskötarutbildning och lång erfarenhet av barn. Vi har i snitt sex barn per dagbarnvårdare i åldrarna 1 - 9 år.

KODES FAMILJEDAGHEM

I Kode arbetar 5 dagbarnvårdare. I två av hemmen arbetar vi två personal och i det tredje hemmet är det en personal. Våra hem ligger i centrala Kode, ett i natursköna Släbo och ett hem i det lantliga Skålldal.

Vi har barn i åldern 1-6 år och i varierande storlekar på barngrupperna. Varje fredagarbetar vi tillsammans i Kodes scoutstuga.

Vi har ett gemensamt tema som vi arbetar med både i hemmen samt i scoutstugan på fredagarna. Varje terminsavslutning brukar vi även bjuda in föräldrar och syskon till en liten sammankomst där vi uppträder med våra sånger vi lärt oss under våra sångstunder och temaarbeten.

 

Vi utmanar fantasin
Genom att vi följer naturen, tittar och undersöker hur den förändras med årstiden. Barnens fantasi får gott om
utrymme och utmaningar. För de barn som börjar förskoleklass finns möjlighet att delta i gymnastik en dag i veckan, i den mån verksamheten tilllåter. Då samarbetar vi med en förskola i vårt närområde.

En gång i månaden kommer en bibliotikarie till Kode skola och läser en saga för barn iåldrarna 3-6 år, som vi försöker delta i.

Vi följer läroplan (Lpfö98) och Allmäna råd för familjedaghem. Vi har också egna mål och visioner om att alla barn blir sedda och att de får utvecklas i sin egen takt, samt får en lust och en positiv vilja att lära sig mer.

Läs mer om vår planering och kontaktuppgifter

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 98)

  Sidan uppdaterades: