Romelandas familjedaghem

I Romelanda finns åtta dagbarnvårdare. Sex stycken bor i Diseröd, en i Dyröd och en i Valler. De flesta har barnskötarutbildning och lång praktisk erfarenhet av barn.

I vår verksamhet fokuserar vi på barnens fria lek och vi vill ge barnen ännu bättre möjligheter att utveckla sitt språk och det matematiska tänkandet. Dessa teman är väl förankrade i läroplanen samt att Kungälvs kommun under flera år satsat på matematik och språkutveckling.

Eftersom våra arbetsdagar blir cirka l0 timmar långa arbetar vi tre dagar i veckan i våra hem, varje fredag i en gemensam lokal på Romevi och är således lediga en dag i veckan då barnen går till sin reservdagmamma. Hos oss kan barnen stanna tills vårterminens slut det år de fyller 13 år.


Utelek alla årstider

Vi läser ofta böcker, sjunger, gympar, pysslar, bakar men mest av allt är vi ute i naturen. Under sommaren gör 4 - 5-åringarna skogsutflykter och på vintern har de olika aktiviteter på Knarta med fokus på matte och språk. Våra mindre barn stannar kvar uppe på Romevi för en stunds sång och språksamling. På eftermiddagen blir det ett par timmars utelek och sedan gemensam middag för alla.

Läs mer om vår planering och kontaktuppgifter

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98).

  Sidan uppdaterades: