Romelandas familjedaghem

I Romelanda finns sju dagbarnvårdare. Fyra av oss bor i Diseröd, en i Dyröd och en i Duvesjön. De flesta har barnskötarutbildning och lång praktisk erfarenhet av barn.

Romelanda familjedaghem

Välkomna till oss sju dagbarnvårdare i Romelanda. Fyra av oss bor i Diseröd och de övriga i Dyröd , Duvesjön och Valler. De flesta av oss har barnskötarutbildning och lång praktisk erfarenhet av barn.

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98) och allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Vår grupp har valt att lägga tonvikt på barnens fria lek och i vår verksamhet vill vi ge barnen ännu bättre möjligheter att utveckla sitt språk och det matematiska tänkandet. Vårt tema är nu att lära känna Pettson och Findus. För de mindre barnen Bockar Bruse.

Vi arbetar också mycket med naturkunskap och teknik som är två prioriterade mål i vår verksamhet. Vi uppmuntrar barnen att våga prova och experimentera. I gruppen lägger vi stort fokus på dialog och samtal där vi försöker få alla delaktiga på sin egen nivå. Naturkunskap och teknik är väl förankrade i läroplanen.

Vi arbetar tre dagar i veckan i våra hem, varje fredag i en gemensam lokal på Romevi och varje dagbarnvårdare har en ledig dag i veckan. Denna dag har barnen en reservdagbarnvårdare att gå till.

På Romevi delar vi upp barnen i grupper och har åldersanpassad verksamhet. De mindre barnen har sång och sagosamlingar. Vi övar på att sitta stilla en liten stund och vänta på vår tur. Med de små lär vi oss om färger och former på ett lekfullt sätt. Under vår och sommar går vi på utflykt med de större barnen i skog och mark och upptäcker vår närmiljö. Vi lägger stor vikt på vår natur och dess invånare. Vi varvar det med roliga experiment och bygger kojor och gungbrädor och andra tekniska utmaningar. Den kalla årstiden har vi olika aktiviteter både inomhus och utomhus där vi också lägger tyngdpunkt på naturkunskap och teknik. På eftermiddagen blir det minst ett par timmars utomhuslek och sedan gemensam middag för alla. På Romevi lär vi känna varandra både stora och små.

I våra respektive hem är barnen delaktiga i vardagen och den ser olika ut varje dag. Vi bakar, sjunger, leker och annat roligt där vi lär oss det sociala samspelet och utvecklas tillsammans i barngrupper med blandade åldrar. Vi bjuder på hemlagad mat och äter tillsammans med våra barn. När vädret tillåter så äter vi vår lunch utomhus så utevistelsen blir så lång som möjligt.

Välkomna till oss i Romelanda
Emily, Eva Margret, Majvor, Cecilia, Helena och Annika

Är du intresserad av familjedaghem och vill ha mer information eller hälsa på, ring gärna våra gruppledare Annika 0708-64 16 70 eller Helena Lopez 0709-40 13 83

 

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98).

Skolverkets allmänna råd pedagogisk omsorg

  Sidan uppdaterades: