Romelandas familjedaghem

I våra respektive hem är barnen delaktiga i vardagen och den ser olika ut varje dag. Vi bakar, sjunger, leker och annat roligt där vi lär oss det sociala samspelet och utvecklas tillsammans i barngrupper med blandade åldrar.

Välkomna till oss dagbarnvårdare i Romelanda familjedaghem


Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18) och allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Vår grupp har valt att lägga tonvikt på barnens fria lek och hur man är en bra kompis. Vi arbetar mycket med allas lika värde oavsett ålder, kön och individuella förutsättningar. I gruppen lägger vi stort fokus på dialog och samtal där vi försöker få alla delaktiga på sin egen nivå.

Vi arbetar också mycket med naturkunskap och teknik som är två prioriterade mål i vår verksamhet. Vi uppmuntrar barnen att våga prova och experimentera. Naturkunskap och teknik är väl förankrade i läroplanen. I vår kommer vi att arbeta med Pettson och Findus som tema med våra 4-6 åringar. Vi har valt att lägga fokus på boken "Rävjakten" som grund för att utmana och arbeta med natur och teknik genom problemlösning.

Planering: Pettson och Findus "Rävjakten" NT tema (pdf)

 

Gemensam lokal på Romevi

Vi arbetar 4 dagar i veckan i våra hem och varje fredag i en gemensam lokal på Romevi. Varje dagbarnvårdare har en ledig dag i veckan. Denna dag har barnen en reservdagbarnvårdare att gå till.

På Romevi delar vi upp barnen i grupper och har åldersanpassad verksamhet. De yngre barnen har sång och sagosamlingar. Vi övar på att sitta stilla en liten stund och vänta på vår tur.
Med de små lär vi oss om färger och former på ett lekfullt sätt.

Vi har med oss Babblarna som stimulerar barnens språkutveckling. Vi väver in TAKK, tecken som alternativ kommunikation, i lek och samlingar. Under vår och sommar går vi på utflykt med de större barnen i skog och mark och upptäcker vår närmiljö. Den kalla årstiden har vi olika aktiviteter både inomhus och utomhus. På eftermiddagen blir det minst ett par timmars utomhuslek och sedan äter vi tillsammans. På Romevi lär vi känna varandra både stora och små.

Läs mer om hur vi arbetar med Babblarna (pdf)

 

Barnen är delaktiga i vardagen

I våra respektive hem är barnen delaktiga i vardagen och den ser olika ut varje dag.
Vi bakar, sjunger, leker och annat roligt där vi lär oss det sociala samspelet och utvecklas tillsammans i barngrupper med blandade åldrar. Vi bjuder på hemlagad mat och äter tillsammans med våra barn. När vädret tillåter så äter vi vår lunch utomhus så utevistelsen blir så lång som möjligt.

 

Välkomna till oss i Romelanda!

Emily, Eva, Maggan, Helena och Annika
Är du intresserad av familjedaghem och vill ha mer information eller hälsa på, ring gärna vår gruppledare Annika 0708-64 16 70

 

  Sidan uppdaterades: