Ytterbys familjedaghem

I Ytterby finns det fyra familjedaghem som tar emot barn i åldrarna 1 - 9 år. Familjedaghemmen ligger i och utanför Ytterby samhälle.

Grupperna är små vilket ger en personlig prägel. Vi som jobbar här har alla lång erfarenhet av barn och är utbildade barnskötare.

Varje fredag har vi en gemensam lokaldag där vi arbetar med vårt tema. Alla barnen lär känna varandra och oss dagmammor. På så sätt blir det inga problem när barnen ska till sin reservdagmamma vid ledigheter och eventuell sjukdom. Andra dagar träffas vi ute på någon av de lekplatser vi har i Ytterby. Vi går till biblioteket till deras sagostund där barnen från tre års ålder får vara med och lyssna på högläsning.


Utflykter och studiebesök

Om vädret tillåter går vi till skogen en dag i veckan. Vi gör utflykter, studiebesök och teaterbesök när tillfälle ges. Alla aktiviteter styrs av barnens ålder och gruppens sammansättning.

På grund av långa arbetsdagar har dagbarnvårdarna oftast ledigt en dag i veckan. Den dagen går barnen till sin reservdagmamma. Vi erbjuder föräldrasamtal minst en gång per år. Viktigt för dig som förälder är att veta att vi har tystnadsplikt.

Läs mer om vår planering och kontaktuppgifter

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 98)

  Sidan uppdaterades: