Ytterbys familjedaghem

I Ytterby arbetar 5 dagbarnvårdare som tar emot barn mellan 1-5 år. Familjedaghemmen ligger i och utanför Ytterby samhälle.


Grupperna är små vilket ger en personlig prägel. Vi har lång erfarenhet av barn och de flesta är utbildade barnskötare.

Varje fredag har vi en gemensam lokaldag där vi arbetar med vårt tema. Alla barnen lär känna varandra och oss dagbarnvårdare, på så sätt blir det inga problem när barnen ska till sin reserv dagbarnvårdare vid ledigheter och ev sjukdom.

Andra dagar träffas vi ute på någon av de lekplatser vi har i Ytterby .

Vi går till skogen en dag i veckan då väderleken tillåter, skogen är en magisk plats där man kan hitta på mycket kul med en grupp barn.

Små utflykter, studiebesök och teaterbesök gör vi också när tillfälle ges.

Alla aktiviteter styrs av barnens ålder och gruppens sammansättning.

Vi uppmärksammar högtider såsom påsk och jul med pyssel och sånger/sagor som hör till högtiden. Vi har även fasta teman som vi jobbar utifrån, det står beskrivet mer utförligt i vår planering nedan.

Vi erbjuder föräldrasamtal minst en gång per år.

Vi dagbarnvårdare har 40 timmars arbetsvecka vilket innebär att vi oftast har en ledig dag i veckan på grund av långa arbetsdagar. Den dagen går barnen till sin reserv dagbarnvårdare.
Viktigt för dig som förälder är att veta att vi har tystnadsplikt.

Vi som arbetar i Ytterby heter:
Anette, Emelie, Elisabeth, Ing-Marie, Åse

Kontakt familjedaghemschef
Monica Kindblad telefon 0303-23 97 57

Läs mer om vår planering

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 98)

  Sidan uppdaterades: