Riktlinjer vid sjukdom

När barnen börjar i barnomsorgen är det vanligt att de ofta blir sjuka. Barn i 1-4 års ålder kan normalt bli infekterade upp till 8-10 gånger per år. Det innebär att man som förälder kan behöva vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionen läka ut och för att förhindra smittspridning till andra. Här kan du läsa hur du som förälder ska göra för att undvika smitta i förskolan.

När ska barnet stanna hemma?
Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus för att vistas på förskolan. Har barnet haft en infektion behöver det återhämta sig någon dag för att orka med en ”arbetsdag” på förskolan.

Vid långdragna infektionsperioder kan hygienråden behöva skärpas. Förskolepersonalen är de som bäst har en helhetsbild över infektionsläget i förskolan och det är de som ser hur barnet mår i den miljön. Vid tveksamheter är det därför förskolepersonalens bedömning som bör vara avgörande.

Socialstyrelsen har tagit fram informationsfoldern Smitta i förskolan som du kan ladda ner här (extern länk). 

 

 

  Sidan uppdaterades: