Boken

Förskolan Boken ligger i Kode samhälle mittemot Solhaga äldreboende. Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Om vår verksamhet

Inomhuslokalerna är stora och fina och gården liten och älskad av barnen. Eftersom förskolan Boken bara har en avdelning samarbetar vi med Hede och Bräcke förskola. Det finns goda möjligheter att pendla till och från Kode både med buss och tåg.

Det finns en gemensam grundtanke med allt vårt arbete på våra tre förskolor i Kode. Framför allt ska våra förskolor ha en utbildning som är rolig, trygg och lärorik.

Vi arbetar aktivt med att dela våra barngrupper i mindre grupper under en så stor del av dagen som möjligt för att barnen ska få bra lek och lärande miljöer. Det ger också personalen en bra arbetsmiljö.

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar grundverksamheten och som ger en bra grund för ett lärande. Länk till läroplanen för förskolan.

Så arbetar vi med hållbar utveckling

Vårt pedagogiska arbete grundar sig främst i arbetet med hållbar utveckling. Vi arbetar därför sedan många år aktivt och långsiktigt med Grön Flagg vilket även skolorna i Kode gör.
I år kommer vi i vårt arbete med Grön Flagg lägga fokus på våra förskolgårdar.
Vi ska, med olika infallsvinklar, arbeta med att utveckla våra förskolegårdar till en mer pedagogisk arena

Vi arbetar även med Tvärgrupper, där barn i samma åldrar eller med samma intressen träffas och tillsammans med pedagoger har aktiviteter som idrott, uteverksamhet, Hjärtestunder eller Röris.

Allas lika värde

Vårt mål är att ingen ska utsättas för kränkande behandling, mobbning eller diskriminering etcetera under sin vistelse/arbete på förskolan.

Vi arbetar aktivt för trygga lärmiljöer och en god arbetsmiljö. All personal på förskolan ansvarar gemensamt för att vi ska nå dessa mål och du som förälder ansvarar för att stötta oss i detta arbete. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi gemensamt kan arbeta förbyggande. Där står det även vad vi gör när något hänt och hur vi följer upp arbetet.

  Sidan uppdaterades: