Fridhem

Fridhems förskola byggs nu om till en helt ny byggnad. Under tiden ligger Fridhems förskola i samma lokaler som Fridhemskullens förskola, en trappa upp. Båda förskolorna ligger i backen upp till Fontinskogen i området Tveten. Förskolan har fem avdelningar med barn i åldrarna 1 - 5 år.

Om vår verksamhet

Förskolan ligger centralt men har samtidigt nära till skogen. Våra avdelningar ligger samlade runt en stor gård med cykelstråk, träd, gungor och sandlådor som inspirerar till lek. Vi bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbar utveckling.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: