Fridhemskullen

Fridhemskullens förskola ligger intill Fontinskogen i området Tveten. Förskolan har tre avdelningar, två för barn i åldrarna 1 - 3 år och en för barn i åldrarna 3 - 6 år.

Om vår verksamhet

Barnens språkutveckling är något som vi lägger stor vikt vid. Genom sång, rörelselekar och högläsning stimulerar vi språket varje dag. Barnen får även vara ute mycket och vi har en stor skolgård med ett skogsparti som lockar till lek.

Vår vision är att alla barn på Fridhemskullens förskola har ett rikt språk och en stark självkänsla, vilket gör att de kan kommunicera på ett naturligt sätt och ha förståelse för allt levande.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

Vår vision är att alla barn på Fridhemskullens förskola har ett rikt språk och en stark självkänsla, vilket gör att de kan kommunicera på ett naturligt sätt och ha förståelse för allt levande.

 

  Sidan uppdaterades: