Iskällans förskola

Välkommen till Iskällans förskola. Iskällans förskola ligger på Övre Komarken i centrala Kungälv och tillhör Rödhaken och Iskällans förskoleenhet. Förskolan har fem avdelningar, två avdelningar för de yngre barnen, två avdelningar för de äldre barnen samt en avdelning för barn 1–5 år.

Om vår verksamhet

Vi erbjuder barnen en trygg, utvecklande, rolig och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder. Vi strävar efter att alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig lika mycket värda och välkomna till förskolan.

Hos oss får barnen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga och har roligt, samtidigt som de lär sig att tro på sig själva.

På vår förskola lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet, språk och kommunikation samt en verksamhet som är rolig, trygg, lärorik och lustfylld. Det pedagogiska arbetet ska ge barnen livsglädje och levnadsmod. Hos oss får barnen upptäcka, utforska, leka och skapa.

På Iskällans förskola arbetar vi med utepedagogiken i fokus. Den stora gården lockar till spännande lekar. Här leker barnen på en stor naturtomt med träd och bärbuskar. Det finns lekställningar, gungor, sandlådor och asfalt där barnen kan cykla.

Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig välkomna.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg.

Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som vårdnadshavare och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet.

Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: