Nordtag

Nordtags förskola ligger i västra Ytterby. Förskolan har rymliga lokaler med en generös gård som uppmuntrar till lek och lärande. I nära anslutning till förskolan finns naturen med möjlighet till härliga skogsupplevelser.

Om vår verksamhet

Vår nybyggda förskola i Nordtag har nära till naturen och morderna lokaler.
Förskolan kommer att ha 180 barn.
Kontakt med rektor för Nordtags förskola 0303-23 92 33 eller 
072-2250234

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

   Sidan uppdaterades: