Nordtag

Nordtags förskola ligger i västra Ytterby. Förskolan kommer att ha rymliga lokaler med en generös gård som uppmuntrar till lek och lärande. I nära anslutning till förskolan finns naturen med möjlighet till härliga skogsupplevelser.

Den nya förskolan i Nordtag heter också Nordtags förskola. Förskolan är nu öppen för ansökningar till hösten 2022. Därmed styr vi över ansökningar som råkar komma in till Sparrås förskola till Nordtags förskola.

Bilden är Nordtags gård under uppbyggnad

Under sensommaren 2022 kommer förskolan på Sparråsskolan att flytta till den nya förskolan i Nordtag som då ska stå klar. Sparråsskolan ska på sikt bli en F-6-skola med plats för fler elever ifrån närområdet.

När den nya förskolan i intilliggande Nordtag står klar under sensommaren 2022 kommer förskolans verksamhet att flytta dit. Det blir en förskola i naturnära läge i moderna lokaler som är avsedda för förskoleverksamhet. Förskolan kommer att kunna ta emot 180 barn.

Vårdnadshavare till barn och elever på förskolan och skolan kommer att få information om vad förändringen innebär för deras barn från förskolan. Kontakt med rektor för Nordtags förskola 0303-23 92 33

  Sidan uppdaterades: