Solängen

Nära Fontinskogen i centrala Kungälv ligger Solängen förskola. Förskolan har fem avdelningar för barn mellan 1-5 år.

Tillfälle att för eventuellt nya vårdnadshavare att se våra lokaler:

Vi kommer vid två tillfällen i vår att visa upp våra lokaler på Solängen och Ängsblommans förskolor
Tisdag 7/3 klockan 10:00
Onsdag 15/3 klockan 10:00

Vi samlas utanför ingången till Solängens förskola klockan 10:00 Vi går igenom lokalerna och det kommer finnas tillfälle att ställa frågor
Välkomna om ni är nyfikna på vår verksamhet.

Om vår verksamhet

Förskolan vill skapa värderingar för en hållbar framtid där vi utbildar barn med handlingskompetens som kan upptäcka orättvisor och problem och som vill och vågar ta ställning och agera
•Använda leken och fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla det till mål, miljöfrågor och livsstil.
•Ta vara på barnens spontana frågor och intressen. Lyfta fram och problematisera etiska dilemman samt att reflektera och utveckla frågorna tillsammans med barnen.
•Skapa ett kritiskt tänkande tillsammans med barnen, där de utvecklar förståelse för hur det vi gör påverkar!

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen.

  Sidan uppdaterades: