Solängens förskola

Nära Fontinskogen i centrala Kungälv ligger Solängen förskola. Förskolan har fem avdelningar för barn mellan 1-5 år.

Om vår verksamhet

 Solängens förskola är diplomerad av Skolverket sedan 2011 för sitt arbete att skapa lärande för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi måste bli medvetna om att våra val och vårt handlande får konsekvenser för framtida generationer. Det är viktigt att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa kunskap för att möta framtiden.

På vår förskola vill vi använda leken och fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla det till miljöfrågor och livsstil. Det handlar om att vi tillsammans med barnen funderar över vårt eget samspel med människor, djur och natur och att kunna utveckla detta.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen.

  Sidan uppdaterades: