Elevhälsan

Den centrala elevhälsan är övergripande för alla barn och elever i Kungälvs kommun och finns för att kunna ge stöd och hjälp. Hos Elevhälsan kan du få skolhälsovård, kontakt med kurator och psykolog samt särskild specialpedagogisk kompetens.

Vår kompetens

Hos oss på elevhälsan kan du få hjälp och stöd av:

  • Kurator
  • Psykolog
  • Skolläkare och medicinskt ansvarig skolsköterska
  • Specialpedagog inom grundskolan
  • Specialpedagog inom förskoleverksamhet


Våra kuratorer hjälper till med krisplaner, toleransarbete, likabehandling och mobbningsarbete. Integrationssamordnaren är särskilt kunnig i hemspråks-, integrations- och mångkulturella frågor. Skolsköterskorna är utbildade i frågor som rör exempelvis droger och övervikt hos unga.

Här kan du läsa mer om mobbning och kränkande behandling

Tal, språk och kommunikation

Barn och elever som har svårigheter med tal, språk och kommunikation kan få hjälp och stöd av specialpedagoger och talpedagoger som arbetar i förskoleklass och grundskola. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vår specialpedagog inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NP) finns för att stödja utvecklingen hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, autism och Aspergers syndrom.

Specialpedagogisk kompetens

Personalen på våra förskolor kan få stöttning i sitt arbete av specialpedagoger. De har fördjupad kunskap om  om barns lärande. De ser även till så att barn i behov av särskilt stöd får bästa möjliga pedagogiska miljö utifrån sina förutsättningar. 

  Sidan uppdaterades: