Familjedaghem

Om du vill att ditt barn ska få barnomsorg i en mindre barngrupp kan du välja familjedaghem. Då tar en dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt eget hem.

 Lättläst:

I Kungälv finns det familjedaghem.


Familjedaghem kallas också dagmamma.


I familjedaghem kan barn 


som är mellan 1 och och 12 år gå, 


och då är barnen hemma 


hos en dagbarnvårdare.

 

För att söka om plats i ett familjedaghem

ska du ringa kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand,
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet.

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där Familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.

En vuxen huvudansvarig, en ganska liten barngrupp med blandade åldrar (1 – 5 år) och att verksamheten sköts i ett hem. Det är typiskt för en dagbarnvårdares grupp.

Varje grupp är unik. Eftersom dagbarnvårdaren sköter allt det praktiska arbetet i hemmet, får barnen följa och delta i de olika uppgifterna.

Dagbarnvårdarna arbetar i huvudsak i sitt eget hem men även i arbetslag. De träffas utomhus eller i en lokal där barnen får syssla med målning, sångstund och rytmik, femårsgrupper och naturgrupper med mera. Här får barnen också lära känna andra vuxna och barn.

När din dagbarnvårdare är ledig eller sjuk så finns ett fungerande reservsystem. Under inskolningen som brukar sträcka sig över två veckor har vi ett inskolningssamtal mellan förälder och dagbarnvårdare. Dagbarnvårdaren erbjuder ett utvecklingssamtal om ditt barn en gång om året.

De flesta dagbarnvårdare har barnskötarutbildning och lång erfarenhet av arbete med barn. Det pedagogiska arbetet baseras på Skolverkets Allmänna råd och läroplanen för förskolan (extern länk)

 Länk till verksamhetsstängda dagar

Här kan du läsa om kommunens Riktlinjer för Förskola och Pedagogisk omsorg (pdf).

Hantera dina ärenden i vår e-tjänst

Du som har barn i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem hanterar dina ärenden i vår e-tjänst. Du loggar in med hjälp av BankID. Kontakta din bank om du inte har bank-id så hjälper de dig att skaffa det.

Logga in i e-tjänsten här.

Ansökan kan även fortsättningsvis göras med hjälp av pappersblankett.

Här kan du hämta en blankett för utskrift (pdf)

Gemensamt köhanteringssystem

För att göra det enklare att ansöka om plats införs samtidigt ett gemensamt köhanteringssystem för kommunala och fristående familjedaghem. När du ansöker om plats kan du därför välja både kommunala och fristående familjedaghem som alternativ.

Öppettider för barnomsorg

Förskolor och fritidshem har generellt öppet mellan klockan 06.30 - 18.00. Vid särskilda behov kan vi hålla öppet i tolv timmar. I familjedaghem finns viss möjlighet att ta emot barn på andra tider. Helgdagsaftnar, utom trettondagsafton och valborgsmässoafton är verksamheterna stängda.

  Sidan uppdaterades: