Centrums familjedaghem

I centrum arbetar sex dagbarnvårdare med många års erfarenhet av barn. Vi har alla barnskötarutbildning och arbetar med barn mellan 1 – 5 års ålder i våra egna hem och i vår lokal.

Om vår verksamhet

Vi är en grupp pedagoger som planerar våra dagar så att de blir lustfyllda och lärorika och där vi kan möta varje barns specifika behov. Vi är ute varje dag i alla väder och då vi går till lekplatser, skogen, centrum, biblioteket och andra ställen i vår närmiljö. Under vår och höst har vi en aktivitet med våra 4-5 åringar en gång i veckan som vi kallar "Kotte". Då går vi till skogen och lär oss om djur och natur.
Vi har även aktiviteter inomhus där vi erbjuder barnen att pyssla och måla, spela och sjunga, läsa och vila i en lugn miljö.

Varje fredag är vi tillsammans i vår gemensamma lokal. Där lär alla barnen känna varandra och oss dagbarnvårdare. På så sätt blir de trygga med alla och har då lättare att vara hos sin reservdagmamma vid ledigheter eller sjukdom.

Tema

I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett specifikt Tema, vi startar ett nytt varje hösttermin. Temat speglar intresset i barngruppen och det gör att barnen tycker det är roligt att lära sig nya saker.
Utöver planerat Tema så arbetar vi mycket med TAKK och bildstöd. Det gör vi för att få en förbättrad och mer effektiv kommunikation med barnen i vardagen.
Tema Pippi

Unikum

Vi använder oss av lär-plattformen Unikum när vi informerar om verksamheten. Ni hittar dit via skolportalen på Kungälvs kommuns hemsida. Logga in med bank-id och sedan hittar ni oss under fliken Centrum Familjedaghem
Här kan du följa ditt barns utveckling och få information som gäller för ditt barn men även viktiga meddelanden som rör vår verksamhet
Välkomna till pedagogisk verksamhet i Centrala Kungälv.

Vi följer läroplanen för förskolan (Lpfö 18)

  Sidan uppdaterades: