Ängsblomman

Ängsblommans förskola ligger i centrala Kungälv. På Ängsblomman arbetar pedagoger i ett stort arbetslag bestående av 6 pedagoger som tillsammans arbetar med barnen indelade i små grupper under större del av dagen.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskola med inställningen att tiden på Ängsblomman är barnens första utbildning. I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande där undervisning, lek och omsorg bildar en helhet. Vi vill att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik.

Trots att förskolan ligger mycket centralt har vi en väl tilltagen gård som uppmuntrar och lockar barn till fantasifulla lekar och rörelse. Vi strävar nu efter att göra vår utevistelse än mer utvecklande och utmanande.

Hos oss är leken av mycket stor betydelse, och lek löper alltid som en röd tråd genom vår verksamhet.

Måltiden ser vi som ett viktigt pedagogiskt verktyg och därför har vi hos oss valt att erbjuda drop-in frukost samt lunch i bufféform där barnen utvecklar sin självständighet och där självkänslan stärks.

På Ängsblomman lägger vi stor vikt vid våra lärmiljöer(lekmiljöer) som vi vill ska vara utvecklande och utmanande samt skapa naturliga mötesplatser där barn uppmuntras till kommunikation och samarbete.

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

 

 

  Sidan uppdaterades: