Bräcke

Bräcke förskola ligger intill skolan i Kode med skogen som närmsta granne. Förskolan har sex avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år.

Solberga förskoleenhet finns i Kode som ligger några kilometer norr om Kungälv. Här har du goda möjligheter att pendla med tåg och expressbussar både till Göteborg och till Uddevalla.

I Kode finns det tre kommunala förskolor i åldrarna 1-5 år.

  • Bräcke förskola som är belägen mitt emot Kode skola. Förskolan har sex avdelningar.
  • Hede förskola som ligger nära det nybyggda bostadsområdet Guntorp by. Förskolan har sex avdelningar.
  • Förskolan Boken har en avdelning och ligger mittemot Solhaga äldreboende.

Solberga förskoleenhet, tillsammans med Kode och Tunge skolor, arbetar aktivt med Grön flagg. Inriktningarna kan däremot se olika ut på de olika avdelningarna.

På enheten får leken ta plats i barnens vardag då den leder till lärande samt mångsidig utveckling. Barn kommunicerar mycket med kroppen och därför har vi miljöer och aktiviteter som stimulerar barnens behov. På varje förskola arbetar vi i tvärgrupper, då barnen ges möjlighet att möta andra barn i samma ålder.

Likabehandlingsplan

Verksamheten präglas av värdegrunden som tar avstamp i vår framarbetade likabehandlingsplan samt att vi utformar och dokumenterar verksamheten i enighet med Läroplanen för förskolan 98 rev 2010. Pedagogerna på enheten är medvetna om att deras förhållningssätt inspirerar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är vi vuxna tillsammans med er vårdnadshavare viktiga förebilder för ditt barn. 

 

  Sidan uppdaterades: