Ekebackens förskola

I en vacker lantlig miljö på promenadavstånd från Kärna Centrum ligger Ekebackens förskola. Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1 - 5 år.

På vår förskola lägger vi stor vikt vid barnens språkutveckling och kommunikation. Vi vill att det sociala samspelet och barnens tillit till sin egen förmåga ska utgöra kärnan i vårt arbete. Vi vill skapa en verksamhet som är rolig, trygg, lärorik och lustfylld för barnen. Hos oss får barnen upptäcka, utforska, leka, och skapa.

I förskolan är leken ett viktigt verktyg i det pedagogiska arbetet eftersom det är i lekens och det lustfyllda lärandet som barns fantasi, kommunikation och inlevelse stimuleras. I leken får de också möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi arbetar dagligen med att skapa spännande mötesplatser för barnen, både inomhus och utomhus.

På enheten bedriver vi varje vår uteverksamhet, bland annat i form av ett dagläger under tre dagar, som vi kallar "uteveckan". De barn som ska börja i förskoleklass deltar, som ett led i att bygga trygga relationer inför nästa steg i deras livslånga lärande.

Mindre barngrupper

Under hösten 2018 arbetar vi med att skapa mindre barngrupper på vår förskola. Vi utgår utifrån Regeringens och Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek. Det innebär att barn mellan 1-2 år inte ska vara i större grupper än 6-12 barn och barn mellan 3-5 år inte ska vara i större grupper än 9-15 barn.

Vi sätter mångfald, medmänsklighet och allas lika värde i ständigt fokus. Det gör vi utifrån vår övertygelse om att barn är kompetenta och har oändliga förmågor samt att vi lär tillsammans och av varandra i ett samspel.

 

Alla ska behandlas lika

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värde främjas. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra. Våra värdeord är: Trygghet, Glädje, Lärande och Hänsyn.

Vårt arbete med allas lika värde och trygghet har vi beskrivit i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna. Ingen ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad, eller bli utsatt för annan kränkande behandling. De vuxna som vistas i verksamheten har ett gemensamt ansvar för att alla respekteras. 

 

  Sidan uppdaterades: