Hålta

Hålta förskola ligger vackert belägen mellan Kungälv och Marstrand. Förskola med två avdelningar startades i januari 2005 på samma tomt som skolan är belägen.

På väg till Marstrand, cirka 1 mil från Kungälv, ligger Hålta förskola. Den är vackert belägen uppe på en kulle, omgiven av hagar och lövskog. Alldeles intill ligger skolhusen, kyrkan och församlingshemmet. Ner till havet är det cirka 3 kilometer. 

Hela enheten består av ett flertal olika byggnader som byggts under flera decennier. Då många barnfamiljer bor i och flyttar till Hålta byggdes förskolan till med ytterligare en avdelning i februari 2011. I dag består enheten av förskola, förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem

Barnens språk får utvecklas på ett lekfullt sätt

Här får barnen genom lek utveckla språket och motoriken. För att barnen ska känna sig trygga och harmoniska får alla utvecklas i sin egen takt efter sina egna förutsättningar. Barnen har tillgång till en stor gård där bland annat cykelbana, gungor, sandlådor och klätterställningar lockar till lek. Vi vill ge barnen många naturupplevelser och ett sunt miljötänkande, där hållbar utveckling är en viktig del av vår verksamhet.

Vi vet att leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande, därför löper leken och det sociala samarbetet som en röd tråd genom hela huset. Husets speciella utformning främjar samarbete och nytänkande.

Här får barnen under ett år arbeta med ett sagotema. I sagan vävs genustänkande, miljötänkande, matematik och sånger in. På så sätt skapar vi en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barnen.
Vi bedriver ett långsiktigt pedagogiskt arbete för hållbar utveckling. Hösten 2008 fick vi utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" av Skolverket. Vi har också certifierats med Grön flagg för vårt natur- och miljöarbete.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg.

Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen. 

Här kan du läsa Håltas likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: